fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Normatywny – czyli jaki? Definicja, synonimy, słownik

Przymiotnik normatywny większości z nas kojarzy się z połączeniem akt normatywny. Co dokładnie oznacza ten wyraz? Czy możemy go zastosować również w innym znaczeniu? Jakie są jego synonimy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym tekście.

Normatywny, czyli jaki? Co to znaczy? Definicja, synonim, słownik Polszczyzna.pl

Normatywny – czyli jaki? Co to znaczy? Definicja słowa

1Przymiotnikiem normatywny określamy coś ustalającego obowiązujące normy lub reguły czegoś. Najczęściej chodzi tu o akt normatywny, czyli tekst zawierający normy prawne sformułowane w języku prawniczym i zapisane w postaci przepisów. Akt normatywny ustanawia normy ogólne.

Aktem normatywnym może być na przykład konstytucja jakiegoś państwa, ale też ustawa, dekret, rozporządzenie. Stworzenie aktu normatywnego jest zarezerwowane wyłącznie dla tych podmiotów, które posiadają uprawnienia i kompetencje do działań związanych z tworzeniem obowiązującego prawa. Są one wymienione w konstytucji.

2Normatywnym nazywamy także coś, co podlega normom lub jest przez nie określony. Normatywny to inaczej taki, którego wymiar lub rodzaj jest określony w jakimś akcie prawnym lub powszechnie przyjęty jako norma.


Normatywny – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy normatywny, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Standaryzacyjny,
 • normalizacyjny,
 • unifikacyjny.

Sklep Nadwyraz.com

Normatywny – wyrazy pokrewne

 • Normatywna,
 • normatywne,
 • normatywnie.

Normatywny – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Normatywny akt, dokument, projekt, porządek, system,
 • normatywna definicja, formuła, treść,
 • normatywne przepisy, regulacje, rozwiązania, kryteria, zasady,
 • logiczny i normatywny, prawny i normatywny,
 • normatywny czas pracy, okres czegoś, wskaźnik, wymiar,
 • normatywna ilość, powierzchnia, temperatura, wielkość.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu normatywny

Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.
1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, „Dziennik Ustaw”

Niniejsza monografia podejmuje temat wymowy normatywnej polskich samogłosek nosowych oraz spółgłoski bocznej.

Anita Lorenc, Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X