fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Odśwież czy odświerz? Która forma jest poprawna?

Tytułowe słowo posiada kilka znaczeń. Można nim określić przywrócenie pierwotnego wyglądu, stanu rzeczom starym lub zniszczonym. W ten sposób nazywa się także uaktualnienie czegoś. W jego poprawnym zapisie problem sprawia to, czy zapisać je przez ż czy rz. Która forma jest zatem poprawna? Odśwież czy odświerz? Odpowiedź poniżej.

Odśwież czy odświerz? Która forma jest poprawna?

Poprawna jest tylko forma odśwież.

Odśwież czy odświerz? Jak to zapisać? Poprawna forma

Mylenie w pisowni rz i ż należy do jednych z najczęściej popełnianych błędów ortograficznych. W wymowie brzmią identycznie, więc dla niektórych jest to kłopotliwe. Jak prawidłowo zapisać to słowo, żeby nie popełnić błędu ortograficznego? Którą formę wybrać? Odśwież czy odświerz?

Prawidłową formą zapisu wyrazu odśwież jest rzecz jasna zapis przez ż.

Pisownię przez ż uzasadnia etymologia. Otóż, jak bardzo łatwo można wywnioskować, czasownik odśwież jest wyrazem pokrewnym od świeży. Z kolei przymiotnik świeży wywodzi się od prasłowiańskiego svěžь. Zapis ten jest więc uwarunkowany historycznie, dlatego nie da się go wytłumaczyć żadną z reguł ortografii języka polskiego. Prawidłową pisownię należy zapamiętać.

Czasownik odśwież to tryb rozkazujący od bezokolicznika odświeżyć.

Sklep Nadwyraz.com

Odśwież czy odświerz? Przykłady zdań

  • Przed sprawdzianem odśwież sobie wiadomości, których się nauczyłaś.
  • Odśwież się po podróży. Weź kąpiel i przebierz się.
  • Otwórz okno i odśwież powietrze.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.