fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Pokaże czy pokarze? Jak to zapisać? Która forma jest poprawna?

Mylenie w pisowni rz i ż należy do jednych z najczęściej popełnianych błędów ortograficznych. W wymowie brzmią identycznie, więc dla niektórych jest to kłopotliwe. W tym poradniku zapoznacie się ze słowem, które jest tematem poniższego tekstu poradnikowego? Pokaże czy pokarze? Jak prawidłowo zapisać to słowo, żeby nie popełnić błędu ortograficznego? Która z nich jest poprawna? O tym możecie przeczytać w poniższym tekście.

Pokaże czy pokarze? Która forma jest poprawna?

Poprawne są obie formy: pokaże i pokarze. Wyjaśnienie znajdziecie poniżej.

Pokaże czy pokarze? Poprawna forma

Obie formy zarówno pokaże, jak i pokarze, są jak najbardziej poprawne. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każda z nich pochodzi od innego czasownika, a więc każda z nich oznacza coś zupełnie innego. Z tego względu, mimo że obydwie są prawidłowe, nie mogą być stosowane wymiennie! Wybór każdej z tych poprawnych form każdorazowo zależy od kontekstu zdania.

Pokaże to forma pochodząca od słowa pokazać. Jest to czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono) w czasie przyszłym. Czasownik pokaże oznacza dać zobaczyć, podać coś do obejrzenia, ale również: wskazać, zademonstrować, przedstawiać.

Pokarze to forma pochodząca od wyrazu pokarać, Jest to czasownik w liczbie pojedynczej, czasie przyszłym i trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona ono). Czasownik pokarze oznacza karać kogoś albo ukarać kilka osób po kolei. Do synonimów należą słowa ukarze i skarze.

Pokaże czy pokarze? Przykłady zdań

  • Czas pokaże, czy moje marzenia się spełnią.
  • Mateusz pokaże Ci jak dobrze napisać to wypracowanie.
  • Moja siostra idzie do Ciebie. Pokaże Ci co było na ostatnich lekcjach.
  • Mam nadzieję, że los pokarze tych twoich podłych koleżków!

Sklep Nadwyraz.com

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.