fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Polaryzacja – co to jest? Definicja, synonimy, słownik

Dla tych wszystkich, którzy interesują się fizyką, to słowo nie stanowi żadnej zagadki. Bez wątpienia posiadają obszerną wiedzę o tym, czym jest polaryzacja. Dla wszystkich pozostałych z pomocą przychodzi poniższy tekst, w którego treści zawarte są wyjaśnienia dotyczące polaryzacji.

Polaryzacja co to jest? Definicja polaryzacji synonim inaczej znaczenie co znaczy polaryzacja przykłady słownik Polszczyzna.pl

Polaryzacja – co to jest? Znaczenie słowa

Co to jest polaryzacja? Spójrzmy na kilka znaczeń tego słowa:

1Polaryzacja to rozdzielenie elementów jakiegoś układu na dwie grupy o przeciwstawnym charakterze.

2Polaryzacją określa się również zjawisko polegające na uporządkowaniu:

 • kierunku drgań fal poprzecznych,
 • wektorów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego.

Polaryzacja może zachodzić tylko dla takich rodzajów fal i takich warunków, w których oscylacje mogą odbywać się w różnych kierunkach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali.

3W polityce pojęcie polaryzacji stosuje się, określając uwydatnienie skrajnych różnic i podział na dwie przeciwstawne strony.

4W socjologii wyraźne zaznaczanie się różnic między jakimiś pojęciami, poglądami itp. określa się także jako polaryzację.


Polaryzacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest polaryzacja, co znaczy to słowo, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • rozbieżność,
 • rozbicie,
 • rozdzielenie,
 • rozbrat,
 • rozwarstwienie,
 • podział,
 • niezgoda,
 • rozdwojenie,
 • dezintegracja,
 • pęknięcie,
 • rozproszenie,
 • zróżnicowanie,
 • rozszczepienie,
 • rozpad,
 • dysonans.

Polaryzacja – wyrazy pokrewne

 • Polaryzować,
 • polaryzowanie,
 • polaryzacyjny,
 • polaryzowany.

Polaryzacja – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Polaryzacja społeczeństwa, sceny politycznej, poglądów, postaw, stanowisk,
 • struktura, proces polaryzacji,
 • ulegać polaryzacji,
 • powodować, spowodować polaryzację.

Pochodzenie wyrazu polaryzacja, czyli o etymologii

Wyraz polaryzacja ma swoje źródło w języku łacińskim. Pochodzi od polaris – 'biegunowy'.

Sklep Nadwyraz.com

Rodzaje polaryzacji w fizyce

Fizyka nie należy do nauk łatwych,est to bardzo skomplikowana dziedzina wiedzy. Dobrym tego przykładem jest pojęcie polaryzacji. Mamy całe mnóstwo rodzajów polaryzacji:

 • Polaryzacja elektrolityczna – zmiana potencjału elektrody względem roztworu w wyniku przepływu prądu podczas elektrolizy.
 • Polaryzacja magnetyczna – namagnesowanie ciała pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.

Oprócz tego jest jeszcze polaryzacja atomowa, polaryzacja chromatyczna, polaryzacja cząstek, polaryzacja deformacyjna.
Zjawisko polaryzacji ma zastosowanie w życiu codziennym. Chodzi tu o filtry polaryzacyjne. Stosuje się je na przykład w fotografii. Dzięki tym filtrom mamy też okulary przeciwsłoneczne.

Przykłady użycia wyrazu polaryzacja

Przykłady użycia wyrazu polaryzacja w literaturze

W tym samym czasie mama przyjmowała też do szkoły uczniów relegowanych ze względów politycznych z liceów dziennych. Była jednym z wielu cichych bohaterów Solidarności, którzy nigdy nie poszli na układy z władzami komunistycznymi. Za swoją postawę nie dostała wprawdzie żadnego orderu, ale za to jej byli uczniowie, ilekroć spotykają mnie na ulicy, zawsze podchodzą i proszą, żebym ją od nich pozdrowił. Część rodziny i znajomych zerwała z nami kontakty, żeby się nie narażać. Z jednym z moich krewnych, który był milicjantem, odnowiliśmy kontakt dopiero po 1989 roku. Nastąpiła wyraźna polaryzacja: jedni mnie na ulicy nie poznawali, a inni przeciwnie – podchodzili, żeby mi powiedzieć, że mnie popierają.

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Moje życie nielegalne

Badania różnych fizyków, a przed innymi p. Rutherforda, dowiodły, że promienie Becquerela nie ulegają ani prawidłowemu odbiciu, ani załamaniu, ani polaryzacji.

Maria Skłodowska-Curie, Badanie ciał radioaktywnych

Wyniki analizy procesu transformacji gospodarczej w wymiarze regionalnym dają podstawę do kolejnego potwierdzenia tezy, iż w latach 90. nastąpiła dalsza i głębsza polaryzacja poziomu życia w poszczególnych częściach kraju. Spadła pozycja niektórych województw uznawanych przed okresem zmian jako przodujące pod względem rozwoju gospodarczego i warunków życia.

Danuta Stawasz, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów

Z tonu i podtekstu tej enuncjacji Czytelnik ma wysnuć właściwe wnioski. Jakie? A to już rzecznik pozostawia domysłowi i wyobraźni Czytelnika-Wyborcy, skromnie zauważając jednak, że jego klub mógłby lepiej, skuteczniej, gdyby… Właśnie ta intelektualna inspiracja ma być zaczynem procesów myślowych wyborcy prowadzących do ostatecznego, jedynie słusznego wniosku – gdyby nie te „układy” to Przymierze dla Torunia pokazałoby mieszkańcom naszego miasta, że ho, ho!

Janusz Borkowski, Bo nieważne, czyje co je…, „Gazeta Miejska” nr 108, 2002.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X