fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Polemizować – co to znaczy? Definicja, synonimy, słownik

Każdemu z nas niejednokrotnie zdarzyło się z kimś polemizować. Co to oznacza? Czym jest polemizowanie? Z jakiego języka pochodzi to słowo? Jakiego innego wyrazu można użyć, aby określić polemizowanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w niniejszym artykule. Z jego treścią nie będziecie musieli polemizować.

Polemizować, czyli co? Definicja, znaczenie, synonimy. Słownik Polszczyzna.pl

Polemizować – etymologia

Czasownik polemizować pochodzi od rzeczownika polemika. Polemika natomiast wywodzi się od greckiego polemikós – 'wojowniczy, wrogi' – oraz pólemos – 'wojna, spór'.

Polemizować – co to znaczy? Definicja słowa

Polemizować to przedstawiać opinię różną od opinii sformułowanej wcześniej przez kogoś innego. Mówiąc inaczej, polemizowanie to inaczej dyskusja polegająca na tym, że osoby w niej uczestniczące mają skrajnie różne poglądy, czyli takie, które są sprzeczne ze sobą.

Adwersarze mają różne zdania na temat, który jest przedmiotem ich dyskusji. Polemizować można zarówno ustnie, jak i pisemnie, co jest dzisiaj bardzo powszechne. Wystarczy otworzyć sekcję komentarzy pod jakimkolwiek postem na Facebooku czy Instagramie bądź pod artykułem w Internecie. Polityka, religia, a nawet sport. Każdy temat jest współcześnie dobrym pretekstem do polemizowania z kimś innym.


Polemizować – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co znaczy polemizować, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Dyskutować,
 • debatować,
 • kontrargumentować,
 • negować,
 • sprzeciwiać się,
 • przeciwstawiać się,
 • kłócić się, spierać się,
 • sprzeczać się,
 • ścierać się (na słowa),
 • czepiać się,
 • dysputować,
 • przerzucać się słowami.

Polemizować – wyrazy pokrewne

 • Polemika,
 • polemiczny,
 • polemicznie,
 • polemiczność,
 • polemista,
 • polemistka,
 • polemizowanie.

Sklep Nadwyraz.com

Polemizować – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Polemizować w artykule, w eseju, w wystąpieniu,
 • polemizować z autorem, z opinią, z poglądem, z tezą, z zarzutami,
 • ostro, publicznie polemizować
 • chcieć, (nie) zamierzać polemizować.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu polemizować

Łódź, drugie pod tym względem miasto w Polsce, wraz z miastami satelitarnymi dysponuje potencjałem ludnościowym znacznie przewyższającym pozostałe miasta kraju. W Krakowie mieszka około 750 tys. osób, a w Poznaniu jedynie w przybliżeniu 580 tys. osób. Wprawdzie trudno polemizować z poglądami demografów i przedstawionymi przez nich prognozami, jednakże nie należy także zapominać o historii Łodzi w kontekście szybkiego wzrostu liczy ludności miasta i jego miast satelitarnych w XIXw. Przy splocie sprzyjających czynników tj. napływie kapitału zagranicznego do stolicy regionu czy też usprawnieniu komunikacyjnemu na trasie Łódź-Warszawa, możliwe jest odwrócenie lub też zahamowanie negatywnych zjawisk demograficznych w obszarze łódzkiej aglomeracji.

Danuta Stawasz, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów

Z prawdą nie można polemizować. A jeśli komuś ufasz na tyle, żeby mu powiedzieć o czymś takim, choćby to było nie wiem jakie trudne, to znaczy, że go kochasz.

Josie Lloyd, Chodźmy razem

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.