fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Predyktor – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Wyraz predyktor obecnie występuje w trzech różnych dziedzinach: medycynie, statystyce i sejsmologii. Co określa się mianem predyktora w każdej z nich? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Predyktor co to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Predyktor – co to jest? Definicja słowa

1 W statystyce predyktor to tak zwana zmienna objaśniająca (egzogeniczna). Służy do w prognozowania zjawisk i procesów. W modelu statystycznym tę zmienną stosuje się po to, by na jej podstawie obliczyć zmienną objaśnianą (endogeniczną). Ma to na celu znalezienie zależności między zmienną objaśniającą i zmienną objaśnianą.

2 W medycynie predyktorem nazywa się czynnik wskazujący na prawdopodobną odpowiedź, czyli innymi słowy – ewentualną reakcję organizmu pacjenta na przewidywany plan leczenia; to inaczej czynnik predykcyjny.

3 W sejsmologii mianem predyktora określa się zjawisko będące zwiastunem trzęsienia ziemi. Są to na przykład zmiany w ziemskim polu magnetycznym.


Predyktor – przykłady użycia

  • Lekarzom udało się opracować predyktor odpowiedzi immunologicznej u pacjentów chorych na czerniaka.
  • Ankieta przeprowadzona wśród uczniów ma na celu zbadanie predyktorów jakości edukacji.

Predyktor – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest predyktor, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • Zapowiedź,
  • zwiastun,
  • prognoza.

Predyktor – wyrazy pokrewne

  • Predyktować,
  • predyktoryjność,
  • predyktoryjnie,
  • predyktoryjny.

Predyktor – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. predyktor
D. predyktora
C. predyktorowi
B. predyktor
N. predyktorem
Ms. predyktorze
W. predyktorze
liczba mnoga
M. predyktory
D. predyktorów
C. predyktorom
B. predyktory
N. predyktorami
Ms. predyktorach
W. predyktory
Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu predyktor w literaturze i prasie

O wprowadzeniu lęku-cechy jako predyktora buntu młodzieńczego zadecydowały dwa powody.

Po pierwsze, w koncepcji Wielkiej Piątki lęk traktowany jest jako jeden z podwymiarów neurotyzmu, a związek między neurotyzmem i buntem został wykazany w poprzednim rozdziale (dodatnia korelacja między neurotyzmem a buntem wewnętrznym). Lęk jako dyspozycja osobowościowa oznaczająca podatność na reagowanie uczuciami napięcia i obawy w sytuacjach zagrożenia, choć w dużym stopniu zależna od nabytych doświadczeń, jest również uwarunkowana genetyczne. Obecnie chodzi więc o większe uszczegółowienie tej zależności.

Po drugie, w okresie dorastania wzrasta w jednostce poczucie zagrożenia z powodu typowych dla tego okresu zmian rozwojowych, obejmujących wszystkie sfery życia psychicznego i fizycznego. Zakres tych zmian oraz ich dynamika w naturalny sposób przyczyniają się do obniżenia poczucia psychologicznego bezpieczeństwa jednostki i tym samym do przeżywania przez nią silniejszego lęku.

Anna Oleszkowicz, Bunt młodzieńczy

Czy wysokość IQ przekłada się na życiowe funkcjonowanie? Arthur Jensen uważa, że pośród wszystkich mierzalnych czynników inteligencja najbardziej koreluje z sukcesem życiowym. Czy to prawda? (...) Iloraz inteligencji jest najlepszym pośród znanych predyktorów sukcesu życiowego – czyli pozwala najlepiej spośród wszystkich mierzalnych czynników przewidywać, jak wiele ktoś osiągnie w życiu – ale jest ciągle predyktorem słabym. Na podstawie znajomości ilorazu inteligencji możemy przewidzieć osiągnięcia życiowe w stopniu lepszym niż opierając się na innych miarach, ale wciąż bardzo niewielkim.

Jan Sowa, Na zdrowy rozum, „Polityka” nr 2521

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X