fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Przede wszystkim czy przedewszystkim? Jak to zapisać? Która forma jest poprawna?

Pisownia łączna i rozdzielna jest jedną z tych rzeczy, które sprawiają duże trudności użytkownikom języka polskiego. jak poprawnie zapisać wyrażenie, które podkreśla, że coś jest bardzo ważne? Przede wszystkim czy przedewszystkim? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Przede wszystkim czy przedewszystkim? Jak poprawnie to zapisać?

Poprawna jest tylko forma pisana rozdzielnie: przede wszystkim.

Przede wszystkim czy przedewszystkim? Poprawna forma

Wyrażenie przede wszystkim zawsze zapisujemy rozdzielnie. Przede wszystkim jest zwrotem zaliczanym do tak zwanych wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimka z inną częścią mowy (rzeczownikiem, liczebnikiem, zaimkiem, przymiotnikiem lub przysłówkiem), które w myśl obowiązującej w języku polskim zasady, zawsze zapisujemy rozdzielnie.

Wyrażenie przede wszystkim jest wyrażeniem, którym mówiący stosuje chce wyraźnie zaznaczyć to, co jest dla niego najważniejsze. W wypowiedzi zwrot ten zwraca uwagę na informację, będącą z punktu widzenia jej autora wartą szczególnej uwagi. Podkreśla najistotniejszą część zdania.

Sformułowanie przede wszystkim możemy zastąpić jego synonimami, którymi są: głównie, zwłaszcza, szczególnie, najpierw, w szczególności, w głównej mierze, na wstępie, na początku, po pierwsze, w pierwszej kolejności.

Przede wszystkim czy przedewszystkim? Przykłady zdań

  • Aby dostawać dobre oceny w szkole, trzeba się przede wszystkim systematycznie uczyć.
  • Żeby dobrze napisać ten referatu na lekcję, musimy zacząć przede wszystkim od zebrania potrzebnych informacji.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.