Oferma, maruda i fajtłapa – rzeczowniki wspólnorodzajowe i dwurodzajowe

Oferma, maruda i fajtłapa – rzeczowniki wspólnorodzajowe i dwurodzajowe

W szkole uczono nas, że w liczbie pojedynczej rzeczowniki mają trzy rodzaje – męski, żeński i nijaki. Język wymyka się jednak tym regulacjom. Niektóre rzeczowniki mogą mieć dwa rodzaje naraz. Jest ich niewiele, jednak warto o nich wspomnieć. Poznajcie rzeczowniki wspólnorodzajowe i dwurodzajowe.

Oferma, maruda i fajtłapa – rzeczowniki wspólnorodzajowe i dwurodzajowe

Kim są oferma, maruda i fajtłapa?

Oferma, maruda, zrzęda, fajtłapa, sierota, skarżypyta, beksa, gapa, kaleka, niedołęga, kuternoga, glina, pijaczyna to nie tylko stek wyzwisk, ale również zestawienie rzeczowników wspólnorodzajowych.

Mają one rodzaj zarówno męski, jak i żeński. Zauważcie, że możemy powiedzieć ten maruda i ta maruda, ten beksa i ta beksa, ten niedołęga i ta niedołęga itd. Podane powyżej rzeczowniki są nacechowane emocjonalnie, deprecjonująco, ale można ich używać zarówno w odniesieniu do mężczyzn, jak i kobiet:

  • Karol, ale z ciebie maruda!
  • Karolina to życiowa sierota. Karol zresztą też.
  • Chcę zobaczyć te kaleki i tych kaleków. („Kaleki” w znaczeniu ‘kobiety’ i „kaleków” w znaczeniu ‘mężczyźni’).

Profesor Bańko zauważył, że w liczbie mnogiej rodzaj męski takich rzeczowników może współgrać z ich odniesieniem do grupy złożonej zarówno z mężczyzn, jak i kobiet.

Rodzynek czy rodzynka?

Niemały kłopot jest z rzeczownikami dwurodzajowymi, czyli takimi jak np. rodzynek/rodzynka, klusek/kluska, łazanek/łazanka, skwarek/skwarka, zapisek/zapiska. Problem wynika z faktu, że najczęściej używamy ich w liczbie mnogiej (rodzynki, kluski, łazanki, skwarki, zapiski), a gdy musimy nazwać pojedynczą sztukę, mamy dylemat. Na szczęście obydwie formy są poprawne, jednak formy żeńskie najczęściej spotyka się na wschodzie Polski.

Zagadnienie rzeczowników wspólnorodzajowych i dwurodzajowych nie zostało jeszcze dokładnie zbadane, lecz jest bardzo ciekawe. Czy znacie jeszcze inne przykłady rzeczowników, których rodzaj stanowi dla Was zagadkę? Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji!

💡  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez

Nauczycielka języka polskiego, autorka tekstów. Język ojczysty uwielbia od zawsze. Podczas studiów uczyła się także języka czeskiego. Lubi reportaże, polską poezję, czeskie kino, niemiecki porządek, podróże po Europie Środkowej i ekstremalną muzykę.