fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Semantyka – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Semantyka to pojęcie znane zwłaszcza językoznawcom. Ogólnie mówiąc, jest to nauka o znaczeniu. Jej zakres obejmuje najróżniejsze poziomy i koncepcje tego, czym jest znaczenie. Czym dokładnie jest semantyka? Czy to słowo posiada synonimy? Wyjaśnienia na ten temat znajdziecie w artykule niżej.

Semantyka co to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Co to jest semantyka? Znaczenie wyrazu

1 Semantyką nazywamy naukę z działu językoznawstwa. Semantyka zajmuje się analizą znaczeń wyrazów i związków wyrazowych w języku. Przedmiotem zainteresowania semantyki językoznawczej jest między innymi wykorzystanie języka jako abstrakcyjnego systemu znaków, takich jak zdania, słowa, symbole i gesty, do opisywania przedmiotów.

2 W podobnym, choć nieco odmiennym znaczeniu, pojęciem semantyki określamy dział semiotyki, który opisuje relacje między językiem a rzeczywistością. Semantykę w tym ujęciu rozumie się zatem jako dziedzinę zajmującą się badaniem związków, jakie zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami, do których odnoszą się te zwroty czy zdania.

3 Semantyka jest słowem używanym w terminologii informatycznej, gdzie odnosi się do języka programowania. Jest to zbiór znaczeń symboli i ich funkcji w danym programie. W semantyce informatycznej kładzie się nacisk przede wszystkim na postrzeganie programów komputerowych jako obiektów matematycznych.


Semantyka – przykłady użycia

  • W przyszłą środę o godzinie 12:00 w sali wykładowej wydziału filologii polskiej UKW w Bydgoszczy odbędzie się wykład na temat semantyki.
  • Semantyka stanowi bardzo złożoną i rozległą dyscyplinę wiedzy językowej.

Semantyka – etymologia wyrazu

Termin semantyka pochodzi od greckiego słowa σημαντικός [sēmantikós], które tłumaczy się jako 'ważny, oznaczający'.

Semantyka – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest semantyka, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • Semazjologia.

Semantyka – wyrazy pokrewne

  • Semantyczna, semantyczny, semantyczne, semantycznie, semantyczność, semantyk.

Semantyka – połączenia wyrazowe

  • Semantyka formalna, leksykalna, statystyczna,
  • semantyka językowa,
  • semantyka aksjomatyczna, denotacyjna, operacyjna, algebraiczna,
  • semantyka prototypu.

Semantyka – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. semantyka
D. semantyki
C. semantyce
B. semantykę
N. semantyką
Ms. semantyce
W. semantyko
Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu semantyka w literaturze

Konotacje te są niezależne od wartości semantycznej wypowiadanych słów, sprawiają, że pozbawione logiki w kontekście semantyki komunikatu słownego związki (jest to szczególnie widoczne w lekturze zapisu reklamy) nabierają wartości emocjonalnej, a nawet znaczeniowej – warstwa dźwiękowa uprawomocnia i uzasadnia ich istnienie w komunikacie.

Ewa Szczęsna, Poetyka reklamy

Malarz i poeta w zakresie swej twórczości znajdują pewien opór, który im nastręcza rzeczywistość. Dla malarza „oporem” tym jest obraz świata, dla poety zasady semantyki, logika, sens całości. Podobnie — jak się zdaje — ma się rzecz z formami muzycznymi, takimi jak sonata czy fuga. Są to formy konwencjonalne, ale nie mniej sztywne, determinujące swobodę artysty i narzucające mu swoje prawa.

Stanisław Owsiak, Finanse publiczne

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.