fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Sensu largo – co to znaczy? Definicja, przykłady użycia

W polszczyźnie obecnych jest wiele wyrażeń zaczerpniętych z łaciny. Do takich należy również sensu largo. Większość z Was zapewne słyszała zwrot sensu stricto, a co oznacza sensu largo? Odpowiedź w poniższym tekście.

Sensu largo co to jest co to znaczy definicja znaczenie pojęcie wyjaśnienie łacina synonim jak nazwać inaczej słownik Polszczyzna.pl

Sensu largo – co to znaczy? Definicja słowa

Wyrażenie sensu largo do polszczyzny zostało przejęte z łaciny w niezmienionej postaci. Tłumaczy się je jako ‘w szerokim znaczeniu’. Sensu largo najczęściej używane jest w języku prawniczym.

Na przykład prawo karne sensu largo to ogólny zbiór przepisów prawa regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione, których popełnienie skutkuje tzw. karą kryminalną (grzywna, pozbawienie wolności).

Przeciwieństwem sensu largo jest sensu stricto oznaczające ‘w wąskim/ścisłym znaczeniu’.


Przykłady użycia wyrażenia sensu largo w literaturze

Konkludując można stwierdzić, że dobra publiczne zawsze są finansowane z funduszy publicznych i można je nazwać klasycznymi dobrami publicznymi, dobrami publicznymi sensu stricto, ze względu także na ich naturalne cechy. Dobra społeczne mogą być finansowane w całości lub w części z funduszy publicznych i wówczas można by mówić o dobrach publicznych sensu largo, które obejmują klasyczne dobra publiczne oraz dobra publiczne, które ze względu na społeczne znaczenie (politykę społeczną) są finansowane z funduszy publicznych. Wreszcie dobra prywatne są finansowane wyłącznie z funduszy prywatnych.

Stanisław Owsiak, Finanse publiczne

Kluczem do właściwej realizacji zadań compliance powinien być plan compliance i to on stanowi także materiał źródłowy do planów audytu i kontroli compliance, będąc pewnego rodzaju wzorcem porównawczym między stanem zamierzonym a osiągniętym lub realizowanym.
Compliance możemy podzielić na dwa etapy działalności – etap sensu stricto, obejmujący proces dostosowania działalności do norm, i etap sensu largo – w którym realizuje się wszystkie czynności zmierzające do zachowania stanu zgodności, osiągniętego wskutek realizacji etapu I, podczas dynamicznych zmian samych norm, jak i rozwoju organizacji w gospodarczej rzeczywistości.

Compliance okiem praktyka, „Gazeta ubezpieczeniowa”

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.