fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Spoczywaj w pokoju czy w spokoju? Która forma jest poprawna?

Tytułowego zwrotu używa się zazwyczaj podczas modlitwy za zmarłych. Można go również znaleźć na niektórych nagrobkach. Która z tych form jest prawidłowa, pierwsza, druga, a może obie? Odpowiedź oraz wyjaśnienie poznacie po przeczytaniu poniższego tekstu.

Spoczywaj w pokoju czy w spokoju? Która forma jest prawidłowa?

Obie formy są prawidłowe.

Spoczywaj w pokoju czy w spokoju? Poprawna forma

W omawianym tutaj przypadku mamy dowolność. Możemy pisać i mówić zarówno spoczywaj w spokoju, jaki i spoczywaj w pokoju. Oba te zwroty oznaczają to samo, więc żaden z nich nie jest błędny.

Spoczywaj w pokoju jest dosłownym tłumaczeniem łacińskiego zwrotu Requiescat in pace stanowiącej popularną inskrypcję nagrobną. Swoje źródło ma ona w łacińskim przekładzie Psalmów. Łacińskie słowo pace to miejscownik od pax 'pokój'.

Mylne przekonanie o tym, że zwrot ze słowem pokój jest błędny, wzięło się stąd, że użyte tutaj  pokój w dawnym znaczeniu 'spokój' jest dziś słowem niezrozumiałym.

Chodzi tu rzecz jasna o pokój jako stan ducha, nie o pomieszczenie w domu. To drugie znaczenie rozwinęło się z pierwszego na zasadzie tak zwanej metonimii, a mówiąc bardziej precyzyjnie, na tej podstawie, że w pokoju (rozumianym jako pomieszczenie) można było zażywać pokoju (spokoju, odpoczynku).

Jeśli ktoś chce, aby podniosłej treści towarzyszyła uświęcona tradycją forma, niech mówi: „Spoczywaj w pokoju”. Jeśli natomiast ktoś się obawia, że pokój będzie rozumiany mylnie, niech sięgnie po nowszą postać zwrotu.

Spoczywaj w pokoju czy w spokoju? Przykłady zdań

  • Wieczny odpoczynek racz mu/jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Ci świeci. Spoczywaj w spokoju.
  • Na wielu nagrobkach widnieje napis spoczywaj w pokoju.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X