fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Status – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady, słownik

Tytułem wstępu należy zaznaczyć, żeby nie mylić słów status i statut. Oba te wyrazy znaczą co innego. Czym zatem jest status? Jak używać tego słowa w poprawnym znaczeniu, żeby go nie pomylić ze statutem? Tego dowiecie się z treści poniższego artykułu.

Status co to jest. Definicja znaczenie statusu przykład synonim słownik Polszczyzna.pl

Status – znaczenie słowa. Definicja statusu

W polszczyźnie status funkcjonuje w kilku znaczeniach:

1Statusem nazywamy oficjalnie uznany stan prawny jakiejś osoby, instytucji lub organizacji oraz związane z nim przywileje i prawa.

2W socjologii pod pojęciem statusu rozumie się pozycję społeczną i zawodową jakiejś osoby lub grupy, którą zajmuje w obowiązującej hierarchii. Pozycja ta może być przypisana do konkretnej jednostki czy zbiorowości lub też osiągnięta. W przypadku pozycji przypisanej jednostka czy grupa nie na wpływu ani wyboru co do jej zajmowania lub niezajmowania. Gdy zaś mowa o pozycji osiągniętej, osoba lub jednostka zyskuje ją dzięki swoim działaniom.

3O statusie mówimy również wtedy, gdy mamy na myśli funkcję, rangę lub znaczenie czegoś. Co może posłużyć za przykład? Często słyszy się stwierdzenie, że jakiś film czy serial ma status kultowego, czyli jest zarazem popularny, pokazuje postawy społeczności, a poprzez to ma wpływ na kulturę, zachowanie i język. To właśnie jest status w tym znaczeniu.

4Obecnie żyjemy w dobie mediów społecznościowych. Doskonale znamy funkcję „statusu związku” na Facebooku. Można ustawić status „w związku”, „w związku małżeńskim” lub „wolny”, zależnie od tego, jak wygląda nasza sytuacja w tej sferze życia związanej z uczuciami. Jeśli oczywiście zdecydujemy się podawać to do publicznej wiadomości.


Status – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest status, co znaczy to słowo, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • pozycja,
  • położenie,
  • sytuacja,
  • usytuowanie,
  • stan.

Sklep Nadwyraz.com

Status – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

  • Status miasta wojewódzkiego, stolicy, uniwersytetu, uzdrowiska, absolwenta, wdowy,
  • otrzymać, przyznać, utracić, zachować, zdobyć status,
  • status ekonomiczny, materialny, naukowy, polityczny, społeczny, zawodowy,
  • niski, wysoki, dotychczasowy, obecny status,
  • status dzieci, emeryta, kobiety, mężczyzny, nauczyciela, obywatela, partnera, urzędnika.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu status

Hrabia de Morcerf nie był lubiany przez kolegów. Jak wszyscy parweniusze, zmuszony był okazywać wszem i wobec swoją wyższość otoczeniu, aby potwierdzać swój status arystokraty. Wielka arystokracja śmiała się z niego, ludzie wybitni nie mieli dla niego poważania, a ludzie, którzy zdobyli pozycję uczciwie, gardzili nim instynktownie.

Aleksander Dumas (ojciec), Hrabia Monte Christo

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X