fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Transparentność – co to jest? Definicja, przykłady użycia

Termin transparentność odnosi się do kwestii związanych przede wszystkim z finansami i zarządzaniem. Co można rozumieć pod pojęciem transparentność? W poniższym tekście znajdziecie wyjaśnienia na ten temat.

Transparentność co to jest przykłady użycia odmiana przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Transparentność – co to jest? Definicja słowa

Transparentność jest wyrazem pochodzenia łacińskiego – transparens oznacza ‘przejrzysty’.

Gdy zatem mówimy o transparentności w sensie ogólnym, mamy na myśli, że coś jest przejrzyste, przezroczyste albo przystępne, jasne, jawne, czytelne, zrozumiałe.

Słowo transparentność występuje w specjalistycznym języku dotyczącym podstawowych zasadach dobrego zarządzania. Określa podejmowanie i egzekwowanie decyzji w sposób jawny, tak aby można było ustalić, czy nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem.

Dzięki transparentności możliwy jest powszechny dostęp do dokumentów dotyczących sposobów funkcjonowania władz publicznych oraz informacji o procesie stanowienia prawa.

Z kolei transparentność stron internetowych pozwala lepiej zorientować się, czemu służy dana strona i jakie są jej cele.


Transparentność – przykłady użycia

  • Lekarze są zdania, że transparentność informacji o leczeniu onkologicznym wymaga poprawy.
  • Nowelizacja ustawy ma za zadanie zwiększenie transparentności procedur ubiegania się o stopnie i tytuły naukowe.

Transparentność – wyrazy pokrewne

  • Transparentnie,
  • transparentna,
  • transparentne,
  • transparentny.

Transparentność – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. transparentność
D. transparentności
C. transparentności
B. transparentność
N. transparentnością
Ms. transparentności
W. transparentności
liczba mnoga
M. transparentności
D. transparentności
C. transparentnościom
B. transparentności
N. transparentnościami
Ms. transparentnościach
W. transparentności
Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu transparentność z prasy

[…] informacje, którymi posługują się radni, każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć w internecie. Do tej pory mieszkaniec Poznania podczas transmisji internetowej z sesji Rady Miasta mógł usłyszeć, jaką interpelację składa radny. Jeżeli urzędnik udzielał odpowiedzi na piśmie, trafiała ona wyłącznie do radnego. Teraz wszystkie informacje znajdą się w internecie. Urzędnicy nie będą mogli sobie pozwolić na udzielenie odpowiedzi wymijającej.
Łatwiej też będzie zachować pełną transparentność pracy samorządu. Mieszkańcy będą mieli pełną kontrolę nad wszystkimi etapami pracy nad nowymi uchwałami.

Józef Djaczenko, Kadencja z laptopami, „Gazeta Poznańska”

Z raportu wyłania się wizja brytyjskiej branży ubezpieczeniowej w 2020 r. jako wiodącego globalnego ośrodka ubezpieczeń o doskonałej reputacji, głębokich i konstruktywnych relacjach z klientami i ścisłym partnerstwie z rządem. Wśród sugestii zawartych w raporcie znajdują się m.in.: wspólne działania ubezpieczycieli, rządu i nadzoru usług finansowych mające na celu zwiększenie zaufania klientów poprzez poprawę edukacji finansowej oraz transparentności i dostępności dla klientów; partnerstwo z rządem w celu lepszego zarządzania ryzykiem w społeczeństwie np. poprzez dzielenie się danymi i wynikami badań, co wspomoże wysiłki w dążeniu do zmniejszenia oddziaływania takich ryzyk jak powodzie czy przestępczość; współpraca z rządem przy ocenie zakresu możliwości włączenia się branży z pomocą w kwestii emerytur czy opieki długoterminowej; zapewnienie dopływu kapitału do brytyjskiej branży ubezpieczeniowej przez wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej na światowym rynku.

Wielka Brytania: raport na temat zadań branży ubezpieczeniowej, „Gazeta Ubezpieczeniowa”

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.