fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Tychże czy tych że? Która forma jest poprawna?

Słowo zawarte w tytule nie jest zbyt powszechnie używane. Dlatego też jego pisownia może nastręczać pewnych trudności. Problemy może również sprawiać to, czy zapisać je łącznie czy rozdzielnie. Która forma jest więc prawidłowa? Tychże czy tych że? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Tychże czy tych że? Która forma jest poprawna?

Poprawna jest tylko forma tychże.

Tychże czy tych że? Jak to zapisać? Poprawna forma

Pisownia łączna i rozdzielna jest jedną z tych kategorii językowych, które budzą wątpliwości dotyczące poprawnego zapisu. Jaka forma będzie prawidłowa w przypadku tytułowego wyrażenia? Tychże czy tych że?

Poprawną formą jest wyłącznie zapis łączny, a więc tychże.

Łączną pisownię tychże tłumaczy obowiązująca w języku polskim zasada, według której konstrukcje, które łączą zaimki wskazujące i partykułę wzmacniającą -że należy pisać łącznie.

Tychże jest odmienioną w dopełniaczu, bierniku oraz w miejscowniku liczby mnogiej, formą zaimka wskazującego ten/ta/to, czyli tych połączona z partykułą wzmacniającą –że. Jednak znacznie częściej stosuje się zaimek tej, bez partykuły wzmacniającej –że.

Tychże czy tych że? Przykłady zdań

  • Uczę języka polskiego w tychże klasach.
  • Nie rozumiem tychże zadań z matematyki.
  • Magda i Ewelina zostały laureatkami tychże nagród.
  • Jestem autorem tychże książek.

Sklep Nadwyraz.com

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.