fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Żłobek czy żłóbek? Która forma jest poprawna?

Paronimy to słowa, które brzmią bardzo podobnie, ale mają zupełnie różne znaczenie. W przypadkach paronimów każde ze słów jest poprawne. Jak to jest w przypadku słów zawartych w tytule tego tekstu poradnikowego? Czy któryś z tych wyrazów jest błędną formą? A może jeden i drugi są poprawne? Odpowiedź poniżej.

Żłobek czy żłóbek? Która forma jest poprawna?

Poprawne są obie formy. Wyjaśnienie poniżej.

Żłobek czy żłóbek? Jak to zapisać? Poprawna forma

Zarówno słowo żłobek, jak i żłóbek są formami poprawnymi. Jednak jak to w takich przypadkach bywa, są one zależne od kontekstu w jakim chcemy użyć każdej z nich.

Żłobek pisane przez o, to dzienna placówka opiekująca się dziećmi do trzech lat, w czasie, gdy ich rodzice przebywają w miejscu pracy. Żłobek zapewnia dzieciom żywienie, zabiegi pielęgnacyjno-zdrowotne, opiekę wychowawczą, a czasem także  zajęcia edukacyjne.

Żłóbek pisane przez ó, to zdrobnienie od słowa żłób, które oznacza podłużną skrzynię lub koryto zazwyczaj wykonane z drewna, umocowane na stałe w stajni i oborze, które napełnia się paszą dla koni, bydła’. Najczęściej jednak wyrazu żłóbek używa się na określenie modelu stajenki betlejemskiej, w którym znajdują się  postacie Maryi, Józefa, pasterzy, aniołów oraz zwierzęta, skupione wokół małego Jezusa. Kiedyś wariant żłóbek był uznawany za regionalizm.

Pisownia jest uwarunkowana historycznie, więc trzeba ją zapamiętać.

Żłobek czy żłóbek? Przykłady zdań

Przykłady z użyciem słowa żłobek

  • Znajoma mojej siostry prowadzi żłobek.
  • Zaprowadziła swoją córkę do żłobka.

Przykłady z użyciem słowa żłóbek

  • Kilka dni przed Bożym Narodzeniem przygotowywaliśmy żłóbek w naszym kościele.
  • Przy żłóbku znajdują się także pięknie ubrane choinki.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X