fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Aksjomat – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Aksjomat to pojęcie pochodzące z dziedziny logiki i matematyki. W tych dyscyplinach wiedzy stosowane jest dość powszechnie, z nich zaś przeszło do użycia przenośnego. Co określa się mianem aksjomatu zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i potocznym? Czy ten wyraz ma jakieś synonimy? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Aksjomat co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Aksjomat – etymologia słowa

Aksjomat wywodzi się z greckiego ἀξίωμα [axíōma], co znaczy 'godność, pewność, oczywistość'.

Aksjomat – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

1 W logice oraz w matematyce pojęciem aksjomatu określa się założenie, które przyjmuje się bez żadnych dowodów, z którego jednocześnie wyprowadza się pozostałe twierdzenia jakiejś teorii.

2W znaczeniu przenośnym aksjomatem nazywa się jakiś pogląd, twierdzenie, które przyjmuje się za oczywiste, czyli jako prawdę.


Aksjomat – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy aksjomat, co to jest, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Pewnik,
 • dogmat,
 • postulat.

Aksjomat – wyrazy pokrewne

 • Aksjomatyczny,
 • aksjomatycznie,
 • aksjomatyka,
 • aksjomatyzacja.

Aksjomat – połączenia wyrazowe

 • Aksjomat Archimedesa, aksjomat Euklidesa,
 • podstawowy aksjomat,
 • aksjomat geometrii, matematyki, teorii mnogości, determinacji, ekstensjonalności, nieskończoności, wyboru,
 • aksjomaty i definicje, aksjomaty i postulaty, aksjomaty i prawa, aksjomaty i reguły, aksjomaty i twierdzenia,
 • przyjąć, uznać coś za aksjomat.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu aksjomat w literaturze

W ekologii przyjęto aksjomat, że współwystępowanie organizmów powoduje ich wzajemne oddziaływania, w wyniku których może wystąpić konkurencja między nimi o przestrzeń i zasoby.

Krystyna Falińska, Ekologia roślin

Własności, zwane przez Russella funkcjami zdaniowymi, grały w teorii typów tę samą rolę, co pojęcia i ich zakresy u Fregego. Całą więc konstrukcję liczb naturalnych mógł Russell przejąć od tego ostatniego. Pojawiły się jednak pewne trudności przy wyprowadzaniu podstawowych twierdzeń o liczbach naturalnych. Otóż przy dowodzeniu, że dla każdej liczby naturalnej istnieje jej następnik, niezbędne okazało się użycie dodatkowego założenia, a mianowicie tzw. aksjomatu nieskończoności, czyli zdania głoszącego istnienie nieskończenie wielu indywiduów. Zdanie to nie ma jednak charakteru logicznego. W konsekwencji więc przeprowadzona redukcja arytmetyki nie była de facto redukcją do logiki, a do pewnego systemu bogatszego.

Roman Murawski, Filozofia matematyki: zarys dziejów

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.