fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Alokacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Jest wiadomą rzeczą, że terminologia, która jest specyficzna dla jakiejś konkretnej grupy zawodowej, nie jest powszechnie znana. Alokacja jest pojęciem dotyczącym ekonomii. Kiedy możemy mówić o alokacji? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Alokacja co to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Co to jest alokacja? Znaczenie wyrazu

Do wielu języków, w tym do języka polskiego, wyraz alokacja został zapożyczony z łaciny – od słowa allocātiō oznaczającego ‘użycie, zastosowanie’.

1 Alokacja to rozdział środków finansowych lub jakichś zasobów na różne cele. Środki te są rozdysponowane w taki sposób, aby było to jak najbardziej korzystne. Czynnikiem, od którego zależy alokacja zasobów, jest rodzaj struktury rynku, na którym dany zasób występuje (wolny rynek, monopol). Alokację stanowi także sam rezultat rozdzielania poszczególnych środków i zasobów.

2 W księgowości alokacja to uznanie dopisanej pozycji w rachunku.

3 W informatyce pod pojęciem alokacja rozumie się przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań. Jest to tak zwana alokacja pamięci.


Alokacja – przykłady użycia

 • Minister Zdrowia podczas konferencji zapowiedział zwiększenie alokacji na szpitale.
 • Alokacja pamięci może przebiegać na dwa sposoby: statyczny i dynamiczny.

Alokacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest alokacja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Przydział,
 • przydzielenie,
 • rozdział,
 • dystrybucja.

Alokacja – wyrazy pokrewne

 • Alokacyjny,
 • alokacyjna,
 • alokacyjne,
 • alokować,
 • alokowanie,
 • realokacja,
 • realokowanie.

Alokacja – połączenia wyrazowe

 • Kwota, poziom, wysokość alokacji,
 • alokacja wynosi ileś,
 • alokacja kosztów, zasobów, kapitału, składki, pamięci, finansowa,
 • jednostka alokacji.

Alokacja – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. alokacja
D. alokacji
C. alokacji
B. alokację
N. alokacją
Ms. alokacji
W. alokacjo
liczba mnoga
M. alokacje
D. alokacji
C. alokacjom
B. alokacje
N. alokacjami
Ms. alokacjach
W. alokacje

Przykłady użycia wyrazu alokacja w literaturze i prasie

Przewidziana w roku 2008 w województwie pomorskim kwota alokacji na dofinansowanie przede wszystkim projektów szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców (w ramach Działania 8.1) wynosi ponad 43 mln zł.

Kazimierz Netka, Kapitał na kapitał ludzki, „Dziennik Bałtycki”

Ekonomiczny sens wydatków publicznych polega na tym, że w ich wyniku następuje alokacja dóbr, czyli wykorzystanie części produktu krajowego brutto. Wydatki publiczne stanowią więc kluczowy element administracyjnego mechanizmu alokacji zasobów w gospodarce. Mechanizm ten musi współistnieć z rynkowym mechanizmem alokacji zasobów przynajmniej w takim zakresie, w jakim niemożliwe jest zastosowanie mechanizmu rynkowego, a więc w przypadku potrzeb wspólnych, które – ze względu na ich cechy fizyczne – muszą być zaspokojone w sposób kolektywny. W pewnym obszarze istnieje możliwość alternatywnego zastosowania mechanizmu rynkowego albo mechanizmu administracyjnego. Przykładem mogą być usługi zdrowotne i usługi edukacyjne.

Stanisław Owsiak, Finanse publiczne

W państwach o bogatej tradycji rynków kapitałowych, i w rezultacie o wysokiej ich randze w procesach alokacji zasobów, dominuje model banków wyspecjalizowanych, działających na rynkach papierów wartościowych. Przykładem jest bank inwestycyjny, który jako wyspecjalizowana instytucja finansowa świadczy usługi z zakresu pośrednictwa na rynku papierów wartościowych, zarządza funduszami, spełnia funkcje instytucji doradczej dla firm. Uczestniczy w długoterminowym finansowaniu inwestycji, a także realizuje własne inwestycje na rynku kapitałowym.

Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, System finansowy w Polsce

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.