fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Bifurkacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady

Bifurkacja - co to jest? Pewnie wielu z Was zadaje sobie to pytanie, widząc tytuł niniejszego artykułu. Jest to pojęcie związane z kilkoma dziedzinami wiedzy. Nie jest też powszechnie używane w codziennej polszczyźnie, lecz jedynie w języku naukowym. Poniższy tekst zawiera wyjaśnienia na temat bifurkacji. W jego treści znajdziecie również synonimy, które pomogą Wam w zapamiętaniu znaczenia tego słowa.

Bifurkacja - co to jest? Co to znaczy? Synonimy, znaczenie, definicja. Słownik Polszczyzna.pl

Bifurkacja – etymologia

Wyraz bifurkacja wywodzi się z łaciny, pochodzi od słowa bifurcare, co tłumaczy się jako 'rozdwajać, rozwidlać'.

Bifurkacja – co to jest? Definicja słowa

1 Bifurkacją nazywamy rozgałęzienie się jakiejś całości na dwie części.

2W geografii pod pojęciem bifurkacji rozumie się rozdzielenie się rzeki na dwa ramiona lub na kilka.

3W oświacie jako bifurkację określa się podział szkoły na dwa równoległe kierunki o zróżnicowanym programie nauczania. Ma to na celu większe i efektywniejsze wykorzystanie różnic w predyspozycjach, możliwościach i zainteresowaniach uczniów. Powinno to przynieść takie skutki jak lepsze przygotowanie do pracy zawodowej lub do kolejnego etapu na ścieżce edukacji.


Bifurkacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest bifurkacja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • odgałęzienie,
  • rozwidlenie,
  • odnoga,
  • widły,
  • rozgałęzienie.

Sklep Nadwyraz.com

Przykład użycia wyrazu bifurkacja

W pewnych sytuacjach, szczególnie w przypadku zlewni jezior leżących w pobliżu działów wodnych (będących granicami różnych dorzeczy), może zachodzić zjawisko określane mianem bifurkacji. W przypadku jezior polega ono na tym, że z jeziora wypływają cieki, które odprowadzają z niego wody do różnych dorzeczy.

Adam Choiński, Jeziora kuli ziemskiej

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X