fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Epikureizm – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Większość głównych nurtów filozoficznych narodziła się w starożytnej Grecji. Do jednego z tych najbardziej znanych niewątpliwie należy epikureizm. Czym się charakteryzował? Kto go zapoczątkował? Jakie są synonimy epikureizmu? Odpowiedzi na te pytanie znajdziecie w poniższym artykule.

Epikureizm co to jest synonimy odmiana przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Epikureizm – jak żyć, by być szczęśliwym

Termin epikureizm wywodzi się od imienia twórcy tego nurtu filozoficznego. Chodzi tu oczywiście o Epikura. Ten grecki filozof zapoczątkował ową doktrynę filozoficzną ok. 306 r. p.n.e., która obok stoicyzmu stała się jedną z dwóch najważniejszych filozofii antyku.

Podstawą filozoficznych rozmyślań zwolenników epikureizmu było pytanie, w jaki sposób osiągnąć szczęście w doczesnym, czyli innymi słowy ziemskim życiu.

Odpowiadając sobie na to pytanie, przedstawiciele epikureizmu doszli do wniosku, że osiągnięcie szczęścia możliwe jest wyłącznie przez doznawanie przyjemności i jednocześnie unikanie jakichkolwiek cierpień za wszelką cenę i na każdy możliwy sposób. Uważali oni tym samym, że przyjemność to najwyższe dobro, które prowadzi do szczęścia, czyli najwyższego celu.

Epikureizm sklasyfikował przyjemności, dzieląc je na przyjemności czynne (duchowe, np. czytanie, i fizyczne, np. jedzenie, seks), przyjemności bierne (na przykład podziwianie natury) oraz radość z samego faktu istnienia życia.

Przyglądając się bliżej epikureizmowi, można zauważyć, że oprócz cieszenia się najmniejszymi przyjemnościami życia codziennego poglądy tej filozofii mówiły także o unikaniu przesadnego wysiłku oraz skromnym, ale regularnym odżywianiu się.

Jako że filozofia to umiłowanie mądrości, w epikureizmie nie mogło też zabraknąć czegoś, co w miarę możliwości pozwalało na poszerzanie wiedzy i pracę nad umysłem. Dlatego zalecano, aby doskonalić w sobie te cechy przez rozmowy i czytanie.

Epikureizmem określa się nie tylko tę szkołę filozoficzną, lecz także postawę życiową, która polega na dążeniu do niczym nieskrępowanego korzystania z życia.


Epikureizm – przykłady użycia

  • Rzymski poeta Horacy w swoich dziełach połączył elementy epikureizmu i stoicyzmu.
  • Pogląd nazywany epikureizmem był krytykowany przez szkołę sceptyków.
  • Epikureizmowi zarzucano, że pochwala egoizm oraz że jest dostępny wyłącznie dla elit.

Epikureizm – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest epikureizm, co to znaczy, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • Sybarytyzm,
  • ludyzm,
  • wygodnictwo.

Epikureizm – wyrazy pokrewne

  • Epikurejczyk,
  • epikurejski,
  • epikurejska,
  • epikurejskie.

Epikureizm – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. epikureizm
D. epikureizmu
C. epikureizmowi
B. epikureizm
N. epikureizmem
Ms. epikureizmie
W. epikureizmie
liczba mnoga
M. epikureizmy
D. epikureizmów
C. epikureizmom
B. epikureizmy
N. epikureizmami
Ms. epikureizmach
W. epikureizmy

Przykłady użycia wyrazu epikureizm w literaturze i prasie

We współczesnym filmie reklamowym dominują dynamika i żywotność, które związane są z ludźmi młodymi, przedsiębiorczymi, zaradnymi, nastawionymi pogodnie do życia – ludźmi odnoszącymi łatwo sukces. Ruch oddziałuje tu na system wartości. Wartościowe jest nie to, co osiągane na drodze rozwagi, długotrwałej pracy i wysiłku. Krótki i dynamiczny przekaz reklamowy uznaje za wartościowe to, co przychodzi bez wysiłku i jest łatwe do osiągnięcia. Z jednej strony degraduje wartości najwyższe, utożsamiając je z przedmiotami codziennego użytku, z drugiej jednak każe cieszyć się wszystkim, co człowieka otacza, i w tym sensie można go określić jako swoistą formę współczesnego epikureizmu.

Ewa Szczęsna, Poetyka reklamy

Atoli, jeśli empiryzm stanie się (jak to bywa bardzo często) sam dogmatycznym względem owych idei i śmiało przeczy temu, co leży poza dziedziną jego oglądowych poznań, to popada również w wadę nieskromności, będącą tutaj tym godniejszą nagany, iż przez to wyrządza niepowetowaną szkodę praktycznemu interesowi rozumu. To stanowi przeciwieństwo epikureizmu względem platonizmu.

Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.