fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Marazm – znaczenie, synonimy i przykłady użycia

Co to jest marazm i jaka jest etymologia tego słowa? Jakie są synonimy marazmu oraz przykłady użycia? O tym wszystkim w naszym artykule.

Marazm co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Co to jest marazm?

Mówi się o marazmie ludzi, ale również o marazmie na peryferiach np. miasta. Niektórym słowo marazm, kojarzy się z bezwładem oraz stagnacją. I słusznie! Marazm może być bowiem twórczy, duchowy lub uczuciowy, a także senny i popołudniowy. Ponadto zwykło się mawiać, że kogoś ogarnął marazm albo że ktoś popadł w marazm. Jakie jest dokładne znaczenie tego wyrazu? Zerknijmy na jego definicję i synonimy.

Marazm – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

Wyraz marazm ma trzy różne znaczenia:

1 Zastój w jakieś dziedzinie.

2 Stan apatii, zobojętnienia.

3 Uwiąd, ogólne wyczerpanie organizmu. Stopniowy zanik tkanek i narządów lub obniżenie ich sprawności z powodu przewlekłej choroby albo starości.


Marazm – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy marazm, co to jest, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Apatia,
 • bezruch,
 • blokada,
 • klincz,
 • martwy punkt,
 • skostnienie,
 • stagnacja,
 • statyczność,
 • zakleszczenie,
 • zamarcie,
 • zastój,
 • zastygnięcie,
 • spec. akinezja.

Marazm – połączenia wyrazowe

Marazm najczęściej określany jest za pomocą przymiotników:

 • duchowy,
 • giełdowy,
 • gospodarczy,
 • kompletny,
 • kulturalny,
 • popołudniowy,
 • senny,
 • społeczny,
 • starczy,
 • szpitalny,
 • totalny,
 • uczuciowy,
 • umysłowy,
 • zupełny,
 • życiowy.

Omawiany wyraz w zdaniu łączy się również z przydawkami rzeczownikowymi. Mówi się wówczas o marazmie:

 • ludzi,
 • partii,
 • polityki,
 • w urzędach.

Wyraz ten łączy się również z czasownikami. Mówimy, że marazm może:

 • ogarnąć (kogoś),
 • panować.

Można również: popadać w marazm, przerwać lub przetrwać marazm.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu marazm w literaturze

Führer jest wściekły. Bo Francja stwierdza, że nie miała lotnictwa, że amunicja i czołgi były na tyłach i nie dochodziły do linii, że żołnierz był niezdyscyplinowany, że brakowało tego i tego i że – gdyby nie to, to kto wie, czy Niemcy byliby weszli do Paryża... Generałowie atakują Gamelina, który milczy z uporem. Zarzuty skierowane pod adresem Daladiera rozbijają się o jego kontrargumenty, z których wynika, że Daladier chciał wiele zrobić, ale wszystkie jego zamiary i posunięcia organizacyjno-administracyjne rozbijały się o marazm, rutyniarstwo i próchno organów wykonawczych.

Andrzej Bobkowski, Szkice piórkiem: (Francja 1940-1944)

A więc właściwie dryf. Marazm, dreptanie w miejscu. Zaledwie kilka dni temu obliczałem, że w poniedziałek będziemy na wysokości Nihau czy Kauai – pierwszych wysp hawajskich. Gotowałem się do wspominania minionych dni. Dni ciepłych, pogodnych, wolnych od ślepoty, bezwładu, beznadziei. Radowałem się na przejście na następną, przedostatnią mapę naszej wyprawy. Daremnie.

Andrzej Urbańczyk, Dziękuję ci, Pacyfiku, 1985.

Napisane przez

Absolwentka filologii polskiej w specjalności edytorstwo oraz krytyka literacka i artystyczna. Jej zainteresowania polonistyczne koncentrują się głównie wokół językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki stosowanej i lingwistyki diachronicznej. Chętnie angażuje się w projekty wydawnicze. Prywatnie – amatorka górskich wędrówek i żeglarstwa.

X