fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Nobilitacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Nobilitacja to słowo, którym mogliście się spotkać na lekcjach historii. Było to określenie pewnego zjawiska. Obecnie pojęcie to używane jest w potocznym znaczeniu. Co dawniej nazywano nobilitacją, a co ten termin oznacza obecnie? Jakie są synonimy nobilitacji? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Nobilitacja co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Nobilitacja – etymologia słowa

Językiem, którego pochodzi pojęcie nobilitacja, jest łacina. Wywodzi się od nobilitare, co oznacza 'uszlachetnić'.

Nobilitacja – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

1 Dawniej nobilitacją określano nadanie tytułu szlacheckiego osobom z innych stanów społecznych. Osobą, która przeprowadzała nobilitację, był monarcha. Wyróżniano dwie formy nobilitacji. Pierwsza polegała na nadaniu herbu osobie lub rodzinie spoza stanu szlacheckiego. Druga była przyjęciem danej rodziny do istniejącego już rodu heraldycznego.

2Współcześnie nobilitacja to postawienie kogoś lub czegoś wyżej w jakiejś hierarchii przez podniesienie znaczenia, rangi tego kogoś lub czegoś.


Nobilitacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest nobilitacja, co to znaczy, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Nobilitacja – synonimy w pierwszym znaczeniu

 • Nadanie szlachectwa,
 • uszlachcenie.

Nobilitacja – synonimy w drugim znaczeniu

 • Promocja,
 • awans,
 • awansowanie,
 • wyróżnienie,
 • wywyższenie,
 • podniesienie prestiżu/rangi czegoś.

Nobilitacja – wyrazy pokrewne

 • Nobilitacyjny,
 • nobilitować,
 • nobilitacyjna,
 • nobilitowany,
 • nobilitowana,
 • nobilitowane.

Nobilitacja – połączenia wyrazowe

 • Uzyskać nobilitację.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu nobilitacja w literaturze

— To, o co proszę — mówił dalej Wokulski — nie przechodzi granicy najzwyklejszych stosunków ludzkich. Panie zawsze rozkazujecie — my zawsze spełniamy, oto wszystko. Ludzie należący do tej co i pani sfery towarzyskiej wcale nie potrzebowaliby prosić o podobną łaskę; dla nich jest ona codziennym obowiązkiem, nawet prawem. Ja zaś dobijałem się, a dzisiaj błagam o nią, gdyż spełnienie zleceń pani byłoby dla mnie pewnym rodzajem nobilitacji.

Bolesław Prus, Lalka

— Wy kniazie, wy szlachta, a wy Kozakiem nie gardzili, w dom przygarnęli i krewną-donię obiecali, bo wy wiedzieli, że dla Kozaka bez niej ni życia, ni bycia, tak się i zmiłowali nad Kozakiem.
— Nie ma o czym i mówić — rzekła spiesznie kniahini.
— Nie, maty, jest o czym mówić, bo wy moi dobrodzieje, a ja też prosił tego oto szlachcica, przyjaciela mego, żeby mnie za syna wziął i do herbu przypuścił, aby wy nie mieli wstydu, oddając krewniaczkę Kozakowi. Na co pan Zagłoba się zgodził i my oba będziem się starać o pozwolenie u sejmu, a po wojnie pokłonię się panu hetmanowi wielkiemu, któren na mnie łaskaw, może poprze; on przecie i Krzeczowskiemu nobilitację wyrobił.

Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X