fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Ormianie czy Armeńczycy? Kto mieszka w Armenii? Która forma jest poprawna?

Armenia – kraj leżący na Kaukazie. Ma bardzo bogatą, lecz również trudną historię. Jego mieszkańcy w czasach Imperium Osmańskiego byli prześladowani, co doprowadziło do ludobójstwa. Potem przez wiele lat byli okupowani przez ZSRR. Zazwyczaj gdy słyszymy o mieszkańcach Armenii, używa się nazwy Ormianie. Ale tu pojawia się pytanie, dlaczego nie używamy określenia powstałego od nazwy państwa, czyli Armeńczycy? Czyżby była to błędna forma? O tym możecie przeczytać w niniejszym artykule.

Ormianie czy Armeńczycy? Kto mieszka w Armenii?

Poprawne są obie formy Ormianie i Armeńczycy.

Ormianie czy Armeńczycy? Poprawna forma

Poprawne są obie formy zarówno Ormianie jak i Armeńczycy, jednak nie są one synonimiczne.

W języku polskim funkcjonują dwie nazwy Armeńczycy i Ormianie. Nie oznaczają one jednak tej samej grupy osób. Ormianie to nazwa rdzennej ludności tego państwa. Ormianie to nazwa narodowości.

Armeńczycy zaś, to wszystkie osoby, które zamieszkują Armenię, posiadają obywatelstwo tego kraju, ale nie są narodowości ormiańskiej.

Ormianie: forma męska Ormianin, żeńska Ormianka.

Armeńczycy: forma męska Armeńczyk, żeńska Armenka

Ormianie czy Armeńczycy? Przykłady zdań

  • Ormianie stanowią jedną z mniejszości narodowych zamieszkujących w Polsce.
  • Armeńczycy to wszyscy mieszkańcy Armenii.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.