fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Paruzja. Co oznacza to pojęcie? Definicja, przykłady, słownik

Paruzja to pojęcie związane z religią. Co dokładnie oznacza? Zachęcamy do przeczytania poniższego tekstu.

paruzja co to jest czym jest definicja paruzja znaczenie pojecie wyjasnienie paruzja synonim jak nazwac inaczej kto jak kogo słownik Polszczyzna.pl

Biblia

Paruzja to temat, który pojawia się zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. W Starym Testamencie prorocy określali paruzję jako Dzień Pański. Przyjrzyjmy się bliżej paruzji i jej znaczeniu.

Paruzja – co to jest? Definicja wyrazu

  1. Paruzja to termin pochodzący z języka greckiego, który oznacza ‘obecność’, ‘pojawienie się’, ‘przyjście’. W kulturze hellenistycznej tym pojęciem określano pojawienie się władcy lub urzędnika o wysokiej randze.
  2. W chrześcijaństwie paruzją nazywamy ponowne przyjście Jezusa Chrystusa poprzedzające Sąd Ostateczny.

Jej źródłami biblijnymi są zapowiedzi proroków, słowa Jezusa w ewangeliach, komentarze św. Pawła Apostoła oraz Apokalipsa św. Jana. Podczas paruzji Jezus objawi się jako zwycięzca nad złem, wskrzesiciel umarłych oraz sędzia świata.

Paruzja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest paruzja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

W znaczeniu drugim

  • Dzień Pański
  • koniec świata

Paruzja w Starym Testamencie

W pismach proroków Starego Testamentu paruzja to inaczej dzień końca świata. Miał przejawiać się w plagach i nieszczęściach, które spotkają grzeszną ludzkość i będą wezwaniem do nawrócenia i pokuty. Paruzja to zakończenie historii zbawienia oraz ostateczne zwycięstwo Boga. Takie opisy znajdziemy między innymi w Księdze Izajasza, Księdze Ezechiela, Księdze Amosa i Księdze Joela. 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Antyk i Biblia

Paruzja w Nowym Testamencie

W Nowym Testamencie pierwsze wzmianki o paruzji znajdziemy oczywiście w ewangeliach. Większość opisów jest zaczerpnięta ze Starego Testamentu. Najbardziej znany z nich pochodzi z 25. rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza. We wszystkich ewangeliach, gdy Jezus mówi o swoim ponownym przyjściu, zaznacza, że poprzedzą je prześladowania i wojny. Jezus zwraca też uwagę, aby czuwać, co ma oznaczać bycie gotowym w każdej chwili życia na jego przyjście. 

Sklep Nadwyraz.com

Paruzja w Nowym Testamencie

W Nowym Testamencie pierwsze wzmianki o paruzji znajdziemy oczywiście w ewangeliach. Większość opisów jest zaczerpnięta ze Starego Testamentu. Najbardziej znany z nich pochodzi z 25. rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza. We wszystkich ewangeliach, gdy Jezus mówi o swoim ponownym przyjściu, zaznacza, że poprzedzą je prześladowania i wojny. Jezus zwraca też uwagę, aby czuwać, co ma oznaczać bycie gotowym w każdej chwili życia na jego przyjście. 

Z 1. Listu do Tesaloniczan wiemy też, że ten dzień nadejdzie niespodziewanie „jak złodziej w nocy”. Chrystus zstąpi z nieba, nastąpi wskrzeszenie zmarłych oraz spotkanie Jezusa ze wszystkimi ludźmi. Temu wydarzeniu w całości poświęcona jest ostatnia księga Pisma Świętego, czyli Apokalipsa św. Jana. Czas oczekiwania na paruzję ma być szansą do zerwania z grzechem i przemiany życia, aby osiągnąć zbawienie. W Kościele szczególnym czasem przygotowania się na paruzję, czyli ponowne przyjście Jezusa, jest adwent.

Przykłady użycia słowa paruzja w literaturze

Wierzący, uczestnicząc w życiu Królestwa, oczekuje przyszłości, która w pełni objawi się dopiero w czasie Paruzji.

ks. Janusz Królikowski, Aby królował Chrystus!

W ciągu jednego roku, a więc w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy i w tzw. okresie zwykłym, Kościół rozważa i przepowiada całe dzieło zbawienia, począwszy od stworzenia aż po paruzję.

ks. Tadeusz Loska SJ, Wszystkie moje źródła są w Tobie

Sklep Nadwyraz.com

Paruzja – odmiana słowa

liczba pojedyncza
M. paruzja
D. paruzji
C. paruzji
B. paruzję
N. paruzją
Ms. paruzji
W. paruzjo

Słowo to występuje najczęściej w liczbie pojedynczej.

?

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.