fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Pijar – co to znaczy? Definicja, przykłady użycia

Wyraz pijar ma dwa znaczenia, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Co więcej, w każdym z tych znaczeń rzeczownik ten został zaczerpnięty do polszczyzny z różnych języków. Kim jest osoba zwana pijarem? Czym jeszcze jest pijar? Aby się tego dowiedzieć, przeczytajcie poniższy tekst. W nim znajdziecie wszystkie istotne wiadomości na ten temat.

Pijar kto to jest co to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Pijar – znaczenie wyrazu

Pijar w klasztorze

Pijarem określa się członka jednego z katolickich zakonów. Mowa tu o Zakonie Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, potocznie zwanego zakonem pijarów. Nazwa pijarzy wzięła się od łacińskiego słowa pius, które oznacza ‘pobożny’ (rodzaj żeński pia, w liczbie mnogiej pii, piae). Występuje ono w łacińskiej nazwie zakonu pijarów, Scholae Piae, czyli Szkoły Pobożne.

Zakon pijarów został założony przez José de Calasanza (w wersji spolszczonej – Józefa Kalasancjusza), katolickiego duchownego pochodzącego z Katalonii. Pijarzy zostali oficjalnie ustanowieni przez papieża Grzegorza XV w 1621 roku. Są obecni w 36 krajach świata, w tym w Polsce.

Szkoły pijarów były nie tylko powszechne, ale też bezpłatne. Przekazywały uczniom wszechstronną wiedzę. Nie stosowano w nich kar cielesnych, co wówczas miało miejsce w innych szkołach.

Na ziemiach polskich pijarzy pojawili się za sprawą króla Władysława IV Wazy, który wraz z podskarbim koronnym Jerzym Ossolińskim oraz starostą Stanisławem Lubomirskim zabiegali o przybycie pijarów. Zakonnicy pojawili się w Polsce w 1642 roku.

Zakon pijarów przysłużył się rozwojowi oświaty i szkolnictwa wyższego w I Rzeczypospolitej. W epoce oświecenia założyli oni w Warszawie uczelnię Collegium Nobilium, która obok Akademii Krakowskiej stała się jedną z najlepszych polskich szkół wyższych i cieszyła się znakomitą renomą.

Obecnie pijarzy w Polsce swoje siedziby mają między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach, Elblągu i Bolesławcu.

Pijar w marketingu

Choć dla niektórych może to być zaskoczeniem, to wyraz pijar jest w polszczyźnie stosowany także w innym znaczeniu – jako potoczne określenie ogółu działań, które mają na celu budowanie i utrzymywanie pozytywnych i korzystnych relacji podmiotu z otoczeniem. To słowo jest spolszczeniem angielskiego skrótowca PR (od public relations). Działania PR są ukierunkowane przede wszystkim na wykreowanie dobrego wizerunku danej osoby, firmy lub organizacji i następnie zadbanie o niego.


Pijar – przykłady użycia

  • Rekolekcje w naszej parafii poprowadzi ksiądz z zakonu pijarów.
  • Dobry pijar to podstawa działania firmy, która chce osiągać duże zyski.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Pijar – wyrazy pokrewne

  • Pijarski,
  • pijarowski.

Pijar – połączenia wyrazowe

  • Ksiądz, ojciec pijar,
  • zakon pijarów,
  • szkoła pijarska.

Pijar – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. pijar
D. pijara
C. pijarowi
B. pijara
N. pijarem
Ms. pijarze
W. pijarze
liczba mnoga
M. pijarzy
D. pijarów
C. pijarom
B. pijarów
N. pijarami
Ms. pijarach
W. pijarzy
Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu pijar w literaturze i prasie

Pierwsi pijarowie jakoś około roku 1749 czyli trochę wyżej odważyli się wydrukować w jednym kalendarzyku politycznym niektóre kawałki z Kopernika, dowodzące, że się Ziemia obraca, a Słońce stoi.


Czego ledwie dostrzegli jezuici, nie omieszkali nie tylko swoich rozumów, co ich tylko mieli najbystrzejszych, użyć przeciwko pijarom, ciężkim przeciwnikom swoim, ale też inne zakony przeciw nim poburzyć o takową hypothesim, czyli zdanie dawnej nauce przeciwne. Rozruch ten po szkołach był na kształt pospolitego ruszenia przeciwko pijarom; wydawali książki, zbijające takową opinią, zapraszali pijarów na dysputy i najwięcej z tej materyji pijarom dokuczyć usiłowali. Ci atoli, coraz nowy jaki kawałek wyrwawszy z teraźniejszych wodzów filozoficznych: Kopernika, Kartezjusza, Newtona i Leibniza [...]

Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III

Ekspozycja logo i nazwy firmy oraz oferty to podstawowe formy walki o miejsce w świadomości klientów. Ważne jest, aby logo pojawiało się wszędzie tam, gdzie jest to konieczne i możliwe. Należy dołączać do peletonu innych szyldów i dbać o to, aby nasza marka zamieszkała w pamięci odbiorców. Zaczynając od siedziby firmy, jej filii, wynajętych miejsc infrastruktury miejskiej, na mediach kończąc. Należy lansować logotyp firmy. Tutaj nie ma miejsca na skromność. I o ile wydatki na reklamę medialną i zewnętrzną – zwłaszcza dla nowych firm – bywają raniące dla kieszeni, istnieją tanie i skuteczne metody promocji. Są to działania typu Public Relations (PR), zwane kolokwialnie i nierzadko pejoratywnie „pijarem”.

Jakub Wicher, Marketing alternatywny

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X