fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Porównanie homeryckie – co to jest? Definicja, przykłady, słownik

Jednym z pojęć, które poznajemy na lekcji języka polskiego, jest porównanie homeryckie. Co to określenie oznacza? Co ma wspólnego z greckim poetą? Jak wygląda porównanie homeryckie? O tym wszystkim możecie przeczytać w poniższym tekście.

Porównanie homeryckie - co to jest? Wyjaśnienie. Definicja, znaczenie, przykłady, słownik Polszczyzna.pl

Porównanie homeryckie – co to jest? Definicja słowa

Porównanie homeryckie jest jednym z rodzajów porównania poetyckiego, którego jeden człon jest rozbudowanym opisem czynów dokonanych przez człowieka, zestawionych z zachowaniem zwierząt lub ze zjawiskami przyrody. Jest to cecha charakterystyczna porównania homeryckiego. Często stanowi samodzielny epizod fabuły utworu. Pomimo że porównania homeryckie pochodzą ze starożytnej poezji, występują również w liryce i epice pisanej prozą.

Celem porównania homeryckiego jest lepsze zobrazowanie jakiegoś obiektu poprzez zestawienie go z czymś, co jest bardziej znane odbiorcy. Tym, co wyróżnia porównanie homeryckie spośród innych środków stylistycznych, jest jego wzniosły i poważny, wręcz patetyczny wydźwięk.

Wyrażenie porównanie homeryckie pochodzi od nazwiska greckiego poety Homera, który jako pierwszy używał go w swoich utworach.


Księgarnia Polszczyzna.pl

Porównanie homeryckie – przykłady

Ujrzał go Hektor, zadrżał, nie wytrwał do końca:
Więc porzuciwszy bramę uciekać zaczyna,
Szybkim ścigany biegiem przez Peleja syna.
Jak jastrząb wszystkie ptaki celujący lotem,
Prędko leci za krzywym gołębicy zwrotem,
Wzmaga swój wartki impet, przeraźliwie krzyczy,
Chciwy, aby czym prędzej dostał swej zdobyczy:
Tak Pelid za Hektorem pędem biegł ognistym,
Który przed nim uciekał pod murem ojczystym.

Homer, Iliada

  • Achilles został tutaj porównany do jastrzębia, Hektor do gołębicy, a ich walka do polowania.

Penelopa w komnatach górnych jak tam padła
W rozżaleniu, tak nie chce napitku ni jadła,
Tylko wciąż o niewinnym przemyśliwa synie:
Czy ujdzie śmierci? Czy też od gachów on zginie?
Jak lew w tłum ludzi wpadłszy rzuca się z rozpaczą
Tam i sam, a tu łowcę zewsząd go osaczą…
Tak jej myśl się rzucała, póki w snu ramiona
Nie padła, od wewnętrznych trwóg wyswobodzona.

Homer, Odyseja

  • Zachowanie Penelopy zostało tu porównane do zachowania lwa.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X