fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Referat – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

W szkole opracowanie referatu jest jednym z zadań domowych. Potem następuje jego prezentacja na lekcji, a następnie nauczyciel ocenia ucznia, który ten referat przygotował. Ale referat nie jest tylko formą wypowiedzi. W języku polskim ma też inne znaczenie. Co jeszcze nazywamy referatem? Jakie są synonimy referatu w obu jego znaczeniach? O tym możecie przeczytać w treści poniższego artykułu.

Referat - co to jest? Przykłady, synonimy i budowa referatu. Słownik Polszczyzna.pl

Referat – co to jest? Definicja słowa

1Referatem nazywamy rozprawę literacką, naukową lub popularnonaukową, będącą opracowaniem jakiegoś zagadnienia.

Treść referatu przedstawiona jest na piśmie lub wygłoszona publicznie w gronie zainteresowanych osób. W referacie porusza się różnorodną tematykę. Celem przyświecającym referatowi jest przekazanie wiedzy na temat, którego dotyczy w jak najbardziej przystępny sposób. Referat może być wygłoszony w sposób obiektywny, ale również nic nie stoi na przeszkodzie, by zawierał krytyczne uwagi jego autora. Poza tym powinien być również rzetelny, logiczny. Zaleca się także pisanie go stylem naukowym oraz w formie bezosobowej.

Budowa referatu:

 • wstęp – wprowadzenie do tematu,
 • rozwinięcie – główna część zawierająca wszystkie zagadnienia dotyczące jego tematu oraz przedstawienie zebranych informacji,
 • zakończenie – podsumowanie, wnioski i uwagi.

2Referatem określa się również dział instytucji lub urzędu. Zadaniem referatu jest zajmowanie się określonym rodzajem spraw.


Referat – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest referat, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Referat – synonimy w pierwszym znaczeniu

 • Opracowanie,
 • praca,
 • rozprawa,
 • rozprawka,
 • szkic,
 • studium,
 • dysertacja,
 • sprawozdanie,
 • omówienie,
 • wykład,
 • traktat

Referat – synonimy w drugim znaczeniu

 • Departament,
 • wydział,
 • oddział,
 • dział,
 • sekcja,
 • ogniwo,
 • jednostka administracyjna.

Sklep Nadwyraz.com

Referat – pochodzenie wyrazu, czyli o etymologii

Słowo referat pochodzi od łacińskiego referre, co oznacza 'zadawać sprawę, odnosić, zwracać', 'informować'.

Referat – wyrazy pokrewne

 • Referować,
 • referatowy,
 • zreferować,
 • koreferat.

Referat – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

Referat – kolokacje w pierwszym znaczeniu

 • Długi, krótki, obszerny; wyczerpujący; ciekawy, interesujący; ważny; okolicznościowy referat; referat naukowy
 • referat z biologii, z geografii, z historii, z polskiego, z chemii, z fizyki
 • referat na konferencję; na temat kogoś/czegoś, referat pod tytułem jakimś
 • referat i dyskusja; referat i prezentacja, referat i wykład; artykuł i referat
 • tekst, temat; część; autor referatu; zbiór referatów
 • dyskusja nad referatem, wystąpić z referatem
 • napisać, pisać, przedstawić/przedstawiać, przygotować, wygłosić/wygłaszać, zaprezentować referat
 • zawrzeć coś w referacie.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu referat

Dr Joteyko rzuca zaszczytne wykłady w Collège de France i spieszy objąć katedrę psychologii pedagogicznej oraz laboratorium psychologiczne przy Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie. Mobilizuje na szeroką skalę badania psychofizyczne; pracuje nad ugruntowaniem sekcji Polskiej przy Międzynarodowym Muzeum Pedagogicznym w Brukseli; organizuje współudział Polski na Międzynarodowym Kongresie Opieki nad Dzieckiem, sama pisze referat, wyszukuje ludzi, przynagla ich do uczestnictwa w zjeździe, rozumiejąc, że nie powinno ich zbraknąć tam, gdzie przemawiają wszystkie ludy świata…

Cecylia Walewska, Kobieta polska w nauce

Przy szerokim biurku z brodą wspartą na obu rękach siedział pan minister Jaszuński, słuchając w milczeniu cichego, równomiernego głosu urzędnika, który już od godziny referował zwierzchnikowi stan rzeczy w polityce rolnej. […] Treść referatu musiała być niewesoła, gdyż na czole ministra zarysowała się głęboka bruzda, która nie znikła nawet wówczas, gdy usta uśmiechały się, wymawiając uprzejmie podziękowanie za tak starannie i przejrzyście przygotowany referat.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X