fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Z poza czy spoza? Która forma jest poprawna?

Przyimek, który jest tematem niniejszego poradnika językowego posiada kilka znaczeń. Zazwyczaj oznacza to, że ktoś lub coś nie należy do danej grupy, że ktoś lub coś pochodzi z miejsca położonego poza danym obszarem lub że jakiś obiekt wyłania się zza czegoś. Która pisownia jest prawidłowa? Z poza czy spoza? Odpowiedź poniżej.

Spoza czy z poza - jak to zapisać? Jak się pisze? Poprawna forma. Słownik Polszczyzna.pl

Poprawna jest wyłącznie forma spoza.

Z poza czy spoza? Jak to zapisać? Poprawna forma

Spoza jest to nieodmienny przyimek, który w zdaniu występuje razem z rzeczownikiem w dopełniaczu. Przyimek spoza pełni funkcję wskazywania obiektu lub miejsca, zza którego coś lub ktoś się wyłania (czyli innymi słowy informuje, iż jakiś obiekt przestał być przesłaniany). Może również informować o braku przynależności do jakiegoś środowiska lub jakiejś grupy (nie należąca do…, nie z…).

Z racji tego, że spoza należy do przyimków złożonych, to znaczy takich, które składają się z połączenia samych przyimków, jedyną poprawną formą pisowni jest zapis łączy zaczynający się od litery „s”. Taki wariant zapisu jest uwarunkowany historycznie.

Przyjęto bowiem, że przyimki utworzone od połączenia przyimka „z” i innego przyimka zapisujemy łącznie, przy czym zachowujemy z- w zapisie przed głoską dźwięczną, natomiast przed bezdźwięczną piszemy s-. Dlatego zapisujemy: znad i zza, ale: sponad, spod, sprzed, spoza i spomiędzy.

Z poza czy spoza? Przykłady zdań

    Przykłady z użyciem wierzę:

  • W ramach wymiany studenckiej naukę na uczelni rozpoczęło kilka dziewczyn spoza Polski. Przyjechały z Niemiec i Anglii.
  • Ta lekarka cieszy się uznaniem pacjentów ze swojego miasta jak i spoza niego.
  • Na zawodach sportowych naszą szkołę reprezentują osoby z naszej klasy i spoza niej.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.