10 słówek, które zwiększą Twoją elokwencję. Część 2

To kolejny odcinek cyklu o nazwie 10 słówek, które zwiększą Twoją elokwencję. W każdej części będziemy brać pod lupę mądrze brzmiące słowa, wyjaśnimy ich znaczenie i dodamy ciekawostki na ich temat. Jesteście gotowi na kolejną porcję? ☺

1 Pandemonium

Słówko to brzmi demonicznie. I słusznie, pandemonium to królestwo szatana i demonów lub, w drugim znaczeniu, przerażające sytuacje, wydarzenia lub miejsca. Zamiast mawiać „masakra!”, możemy wzbogacić swój język, używając tego jakże wyrazistego słowa.

2 Nomenklatura

Czyli nazewnictwo (łacińskie „nomen” to imię, nazwa). Dotyczy ogółu nazw i terminów w jakiejś dziedzinie, np. sztuki, nauki. Ciekawe jest drugie znaczenie pojęcia „nomenklatura”. Nomenklatura to określenie uprzywilejowanej grupy ludzi obejmujących stanowiska kierownicze w instytucjach i urzędach państwowych.

WZIĄĆ, bo nie BRAŚĆ! ✋
Wymowne torby znajdziesz tutaj ↩️☑️
Sklep Nadwyraz.com

3 Anhedonia

To słowo brzmi bardzo przyjemnie, ale z niczym przyjemnym nie powinno się kojarzyć. Anhedonia to niezdolność do odczuwania przyjemności i radości. Może to być jedna z cech depresji.

4 Promiskuizm/promiskuityzm

Zjawisko zwane z angielska „one night stand” ma swoje naukowe określenie. Przypadkowe kontakty seksualne z często zmienianymi partnerami pozbawione miłości to promiskuizm.

5 Rachityczny

Naszym zdaniem jest to słówko urokliwe. Zacznijmy go używać zamiennie z takimi określeniami jak lichy, słaby, wykrzywiony.

6 Oniryczność, oniryzm

Kto z nas nie lubi spać? A kto z nas nie lubi miłych snów? Bywają i tacy, którzy nie odróżniają rzeczywistości od snu. „Oniryczny” to określenie dotyczące czegoś związanego ze snem, odnoszącego się do niego. W literaturze mianem oniryzmu określamy ukazanie rzeczywistości na kształt snu (hiszpański barokowy poeta i dramaturg Pedro Calderon de la Barca napisał nawet utwór „Życie snem”).

7 Nonkonformista

Lubisz mieć swoje zdanie? Jesteś krytyczny i refleksyjny? Chadzasz własnymi ścieżkami? Z pewnością jesteś nonkonformistą. To człowiek sprzeciwiający się bezkrytycznemu uleganiu normom i opiniom obowiązującym w danym środowisku.

8 Kabotyn

To słówko zapożyczone z francuskiego oznacza wędrownego aktora, komedianta. Kabotynem nazywamy osobę nastawioną na osiągnięcie jakiegoś efektu. Taki człowiek ucieka się do tanich chwytów, aby zaimponować innym. Postawę kabotyna nazywamy kabotynizmem.

Skarpetki idealne dla osób z wysokim ilorazem inteligencji! 🦉
Sprawdź w naszym sklepie ↩️☑️
Sklep Nadwyraz.com

9 Interlokutor

To synonim słówka „rozmówca”. A interlokucja to po prostu dawne określenie rozmowy. Brzmi mądrze, prawda?

10 Entropia

To chaos, bezład. To słowo pozwoli nam w elokwentny sposób wyrazić dezaprobatę dla bałaganu i braku reguł w domu. Zacytujmy zdanie z dramatu Sławomira Mrożka „Tango”: „W tym domu panuje bezwład, entropia i anarchia!”. Dociekliwym dodajmy, że entropia to także pojęcie specjalistyczne z dziedziny termodynamiki.

Znaczenia których z tych słówek nie znaliście? A może wiecie już to wszystko i chcecie trudniejsze przykłady? Jesteście gotowi na III część?

Napisane przez