fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Abstrakcja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Abstrakcja to wyraz, który jest dość dobrze znany. Chociaż brzmi jak pojęcie książkowe, to często używamy go w codziennym języku. Co dokładnie oznacza słowo abstrakcja? Jakie ma synonimy? Wyjaśnienia w poniższym tekście.

Abstrakcja - co to jest przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Abstrakcja – etymologia, czyli o pochodzeniu wyrazu

Wyraz abstrakcja wywodzi się od łacińskiego abstractiō oznaczającego ‘odjęcie, oderwanie’.

Co to jest abstrakcja? Znaczenie wyrazu

1 Abstrakcją określa się jakiś pogląd lub twierdzenie, które jest oderwane od rzeczywistości.

2 Abstrakcję może stanowić coś niezbyt konkretnego, trudnego do zrozumienia. To również pomysł, który jest niemożliwy do zrealizowania.

3 O abstrakcji mówimy, gdy mamy na myśli jakieś ogólne pojęcie, które nie ma swojego odpowiednika w żadnym konkretnym przedmiocie. W ten sposób nazywamy też sam proces tworzenia tego typu pojęć

4 Abstrakcja to inaczej dzieło sztuki, którego kompozycja składa się z linii, barwnych plam, brył i płaszczyzn.


Abstrakcja – przykłady użycia

 • Ten pomysł to kompletna abstrakcja! Wątpię, że uda się go zrealizować.
 • W jednym z muzeów odbyła się wystawa obrazów zaliczanych do gatunku abstrakcji.

Abstrakcja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pierwsze znaczenie

 • Idea, teoria, abstrakt, skrót myślowy, czysta filozofia.

Drugie znaczenie

 • Bezsens, nonsens, absurd, bzdura, mrzonka, utopia, zawracanie głowy.

Abstrakcja – wyrazy pokrewne

 • Abstrakcyjność, abstrakcyjny, abstrakcyjna, abstrakcyjne, abstraktowy, abstraktowa, abstraktowe, abstrakcjonistyczny, abstrakcjonistyczna, abstrakcjonistyczne, abstrakcyjnie, abstrakt, abstrakcjonista, abstrakcjonistka, abstrakcjonizm, abstrahowanie, wyabstrahowanie, abstrahować, wyabstrahować.

Abstrakcja – połączenia wyrazowe

 • Całkowita, czysta, kompletna, zupełna, niezrozumiała, odległa abstrakcja,
  opowiadać, wygłaszać abstrakcje,
  być, wydawać się abstrakcją,
  abstrakcje filozoficzne, fizyczne, matematyczne,
  od konkretu do abstrakcji,
  tworzyć abstrakcje,
  abstrakcja i uogólnienie,
  czynność, proces abstrakcji,
  dokonać, przeprowadzić abstrakcję,
  na drodze abstrakcji,
  barwne, kolorowe abstrakcje,
  abstrakcje i pejzaże, abstrakcje i portrety,
  malować, tworzyć abstrakcje,
  wystawa abstrakcji,
  abstrakcja wisi gdzieś.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu abstrakcja w literaturze

Nie bój się swojego połamania. W Eucharystii Jezus mówi, że twoja męka i śmierci mogą stać się owocne. To naprawdę nie jest abstrakcja: to, co wydaje się bezsensowne, bezużyteczne, zbyteczne w twoim życiu, może okazać się bramą, przez którą w twoje życie wchodzi Jezus. Nie pozwól jednak na zamknięcie w tym murze biedy i słabości, który i tak już jest pęknięty. Nie pozwól zatrzymać się na pustyni i nie nakarmić się chlebem.

Michał Adamski OP, Przejść pustynię, czyli od rozpaczy do nadziei

Arystotelesa filozofia matematyki rozwijała się częściowo w opozycji do koncepcji Platona, częściowo zaś niezależnie od nich. Odrzucił on przede wszystkim Platońską naukę o ideach. Według niego matematyka nie jest nauką o niezależnych bytach idealnych, w stosunku do których świat rzeczy jest wtórny, ale nauką o obiektach (zwanych przez Arystotelesa obiektami matematycznymi) wydobywanych z rzeczy w procesie abstrakcji, czyli pewnego rodzaju idealizacji (por. końcowe uwagi poprzedniego rozdziału). Jest więc nauką o idealizacjach rozumianych jako wytwory odpowiedniego procesu myślowego. Idee są formami albo istotami rzeczy i tkwią w samych tych rzeczach.

Roman Murawski, Filozofia matematyki: zarys dziejów

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.