fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Aspekt – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady

Co to jest aspekt? Czy to pojęcie jest Wam znane? Ma jedno czy kilka znaczeń? Tego wszystkiego dowiecie się, czytając ten tekst. Poznacie również synonimy aspektu.

Aspekt co to jest co znaczy definicja słownik polskiego Polszczyzna.pl

Aspekt – co to znaczy? Definicja słowa

1Bezpośrednio z łaciny aspektem nazywamy punkt widzenia, z którego coś się rozpatruje. Dotyczy to przeróżnych spraw, zastanawiając się nad ich rozwiązaniem i rozważając różne możliwości.

2W astrologii o aspekcie mówimy wtedy, gdy mamy na myśli względne położenie gwiazd i planet w stosunku do znaków zodiaku oraz horyzontu

3Aspektu możemy również szukać w gramatyce języka polskiego. Jest to kategoria gramatyczna czasownika, wyrażająca czynność zakończoną lub niezakończoną.


Aspekt – pochodzenie wyrazu, czyli o etymologii

Słowo aspekt pochodzi z łaciny. Wywodzi się od aspectus, co znaczy 'wzgląd, spojrzenie'.

Aspekt – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co znaczy aspekt, co to jest, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

 • ujęcie,
 • przejaw,
 • widok,
 • wymiar,
 • postać,
 • perspektywa,
 • wzgląd,
 • podłoże,
 • okoliczności,
 • warunki,
 • strona (sprawy),
 • punkt widzenia.

Popularne połączenia z wyrazem aspekt

 • Aspekt duchowy,
 • aspekt psychologiczny,
 • aspekt moralny,
 • aspekt prawny,
 • aspekt zdrowotny.

Wyrazy pokrewne

 • Aspektować,
 • aspektowany,
 • aspektowy,
 • aspektujący.

Przykłady użycia wyrazu aspekt

Przykłady użycia w literaturze

Romantyzm i klasycyzm dzielą świat wartości tak, że każde z tych stanowisk ocala niektóre ważne aspekty sztuki i etyki. Każda epoka, każdy artysta, każdy człowiek musi wybierać między nimi, od nowa, na własną tylko odpowiedzialność dopasowywać molekuły światopoglądu do siebie, kierując się tylko tym, jakie wartości uzna za zagrożone. Znajdujemy się na obszarze między romantyzmem a klasycyzmem, nie czeka na nas gotowy światopogląd ani romantyczny, ani klasyczny.

Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Świat nieprzedstawiony

Zmieniłem charakter robotów. Zmodyfikowałem sposób ich wytwarzania. To znaczy niektóre aspekty fizyczne, rozumiecie? Zwłaszcza — zwłaszcza ich — drażliwość.

Karel Čapek, R. U. R.

Artykuł 36
Państwa-Strony będą bronić dziecko przed wszelkimi innymi formami wyzysku, w jakimkolwiek aspekcie naruszającymi dobro dziecka.

Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konwencja o prawach dziecka

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.