Błędy

Zasady pisowni łącznej i rozłącznej bywają niejasne. Kto wie, jak prawidłowo napisać: słabowidzący czy słabo widzący? Słabosłyszący czy słabo słyszący? Razem czy osobno?

by lepiej słyszeć komunikaty i muzykę w codziennym zgiełku, powinniśmy podgłośnić, pogłośnić czy zgłośnić radio? No właśnie… Oto jest pytanie! Podgłośnić czy pogłośnić? A

Rozwiążemy kolejną ortograficzną zagadkę. Coby czy co by? Razem czy osobno? Coby to nie to samo co… co by. Wyjaśnimy, czym różnią się te

Wydaje nam się, że wiemy, co należy zapisywać dużą literą. Skąd wzięła się zatem tendencja do pisania o sobie „Mnie”, „Mój”, „Ja”, „Nasz”? Sprawdź,

Komu z nas nie zdarzyła się pomyłka językowa? Dotyczyć może ona również związków frazeologicznych. Są to kontaminacje frazeologiczne

Nie bez powodu mówi się, że polszczyzna trudnym językiem jest. Sprawdź, jak sobie z nią radzisz i czy rozwiążesz quiz z trudnościami ortograficzno-fleksyjnymi! Cześć