fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Deficyt – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Rzeczownik deficyt najczęściej występuje w parze z przymiotnikiem budżetowy. Możemy o tym często usłyszeć w wiadomościach. Nie jest to jednak nic dobrego. Czym jest ów deficyt? Jakie ten wyraz ma synonimy? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Deficyt co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Deficyt – etymologia

Wyraz deficyt pochodzi z łaciny od słowa dēficit – 'brakuje'. Do polszczyzny ten wyraz został zapożyczony być może od niemieckiego Defizit lub angielskiego deficit.

Deficyt – co to jest? Definicja słowa

1 W ogólnym rozumieniu deficytem nazywa się jakiś niedobór, brak. Mówiąc o deficycie, mamy na myśli niedostateczną, niewystarczającą ilość czegoś, która nie może pokryć zapotrzebowania na konkretne rzeczy.

2W szeroko pojętej ekonomii pod pojęciem deficytu kryje się brak dostatecznej ilości pieniędzy w budżecie państwa albo przedsiębiorstwa na pokrycie zaplanowanych wydatków. Inaczej mówiąc, jest to przewaga wydatków nad dochodami. Innym określeniem tego zjawiska jest dziura budżetowa. Przeciwieństwem jest nadwyżka. Deficyt zazwyczaj wynika z tego, że zwiększanie wydatków budżetowych jest znacznie szybsze niż dynamika dochodów. Aby zapobiec deficytowi, stosuje się różne metody, jak na przykład podniesienie podatków.


Deficyt – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest deficyt, co to znaczy, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • Niedobór,
  • brak,
  • manko,
  • dziura budżetowa.

Deficyt – wyrazy pokrewne

  • Deficytowy,
  • deficytowość,
  • deficytowo.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu deficyt w literaturze i prasie

W zachodniej Azji gwałtowny przyrost naturalny idzie w parze z deficytem wody, podczas gdy Skandynawowie mają niskie tempo rozmnażania, a wody pod dostatkiem. Przyczyną głodu, biedy i braku perspektyw jest nie tyle niedostatek żywności, ile niedorozwój systemów sprawowania władzy i organizacji życia społecznego, który sprawia, że nadwyżki żywności nie mają szansy dotrzeć tam, gdzie są potrzebne. Albo ludzie są zbyt biedni, by kupić żywność, która jest teoretycznie dostępna, albo brakuje im ziemi do samodzielnego uprawiania.

Juliusz Urbanowicz, Rozbrajanie bomby, „Wprost” nr 12

Oddziaływanie państwa na poziom stopy procentowej jest związane z deficytem budżetowym i długiem publicznym. Finansowanie deficytu budżetowego oraz obsługa długu publicznego zmusza państwo do zaciągania pożyczek na rynkach finansowych. Popyt na pieniądz (kapitał) zgłaszany przez państwo powoduje na ogół wzrost stopy procentowej jako wyraz działania prawa popytu i podaży.

Stanisław Owsiak, Finanse publiczne

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X