fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Czy wiesz, jak poprawnie zapisywać daty?

W języku polskim daty możemy zapisać na kilka sposobów. Najpopularniejsze z nich przedstawiamy poniżej.

Czy wiesz, jak poprawnie zapisywać daty? - Polszczyzna.pl

Zapis dat przy użyciu cyfr arabskich

To chyba najczęstszy sposób zapisu. W polszczyźnie przyjęło się kolejność dzień – miesiąc – rok, a więc np. 20.03.2004, 3.05.1991. Z kolei w tradycji amerykańskiej kolejność jest inna: miesiąc – dzień – rok. Warto o tym pamiętać, bo w przypadku niektórych dat łatwo o pomyłkę w poprawnym rozszyfrowaniu, o który dzień chodzi! W tym zapisie poszczególne człony oddzielamy od siebie kropką, ale nie stawiamy jej na końcu (chyba że to kropka zamykająca zdanie). W przypadku dni złożonych z jednej cyfry nie musimy stawiać z przodu zera, ale w miesiącach jest to obowiązkowe, np. 1.02.2011, a nie 01.2.2011 lub 1.2.2011.

Zapis dat przy użyciu cyfr rzymskich

W tym przypadku dzień i rok zapisujemy cyframi arabskimi, a miesiąc – rzymskimi, np. 20 III 2004, 3 V 1991. W takim zapisie poszczególne elementy oddzielamy spacjami i nie używamy kropek: zapis 1.II.2011 jest błędny.

Zapis cyfrowo-słowny

Daty możemy również zapisać przy użyciu zarówno cyfr arabskich (dotyczy dnia i roku), jak i słów (dotyczy miesiąca), np. 20 marca 2004, 3 maja 1991. Należy pamiętać o odmianie nazwy miesiąca, która zawsze powinna występować w dopełniaczu, a więc 3 (dzień którego miesiąca?) stycznia, 15 (dzień którego miesiąca?) listopada itd. Pozostawienie miesiąca w mianowniku (np. 26 październik 2011) jest błędem i sugeruje, że we wskazanym roku występuje więcej niż jeden dany miesiąc (w naszym przykładzie aż 26!). Błędem jest również stawianie kropki po liczebniku porządkowym oznaczającym dzień. W przypadku daty nie ma wątpliwości, że chodzi właśnie o liczebnik porządkowy, dlatego kropka jest zbędna – nie powiemy przecież trzy maja, ale naturalnie odczytamy ten zapis jako trzeci maja.

Sklep Nadwyraz.com

Datę można oczywiście zapisać całkowicie słownie, ale taki zapis jest długi i niefunkcjonalny, dlatego rzadko spotykamy go na co dzień. Na końcu daty często dopisuje się skrót r., który powinien być oddzielony od niej spacją, a po nim musi znajdować się kropka, np. 29.08.1980 r., 13 VII 2006 r. Można również użyć pełnej formy wyrazu: roku.

Artykuł Czy wiesz, jak poprawnie zapisywać daty? został przygotowany przez zespół redakcyjny specjalizujący się w poradach językowych. Wszystkie zagadnienia językowe są weryfikowane na podstawie oficjalnych i aktualnych słowników języka polskiego. Informacje zawsze są sprawdzone oraz rzetelne. W tym tekście wyjaśniamy, jak poprawnie zapisywać daty, co można robić na kilka sposobów.

Napisane przez

Absolwentka specjalizacji redaktorskiej na Wydziale Polonistyki. Studia wybrała dla literatury, skończyła – ze względu na językoznawstwo.

X