Czy wiesz, jak poprawnie zapisywać daty? Jak zapisać datę?

Czy wiesz, jak poprawnie zapisywać daty? Jak zapisać datę? - Polszczyzna.pl

W języku polskim daty możemy zapisywać na trzy sposoby:

– cyframi arabskimi, np. 20.03.2004, 3.05.1991 – poszczególne człony oddzielamy od siebie kropką, ale nie stawiamy jej na końcu (chyba że to kropka zamykająca zdanie!); przyjęło się, że w przypadku dni złożonych z jednej cyfry nie stawiamy z przodu zera, ale w miesiącach jest to obowiązkowe, np. 1.02.2011, a nie 01.2.2011 lub 1.2.2011.

– cyframi arabskimi z miesiącami zapisanymi cyframi rzymskimi, np. 20 III 2004, 3 V 1991 – w takim zapisie poszczególne elementy oddzielamy spacjami, zapis z kropkami – 1.II.2011 – jest błędny.

– cyframi arabskimi z miesiącami zapisanymi słownie, np. 20 marca 2004, 3 maja 1991 – należy pamiętać o odmianie nazwy miesiąca, która zawsze powinna występować w dopełniaczu, a więc 3 (dzień którego miesiąca?) stycznia, 15 (dzień którego miesiąca?) listopada itd. Pozostawienie miesiąca w mianowniku (np. 26 październik 2011) jest błędem i sugeruje, że we wskazanym roku występuje więcej niż jeden dany miesiąc. Na końcu często dopisuje się skrót r., który powinien być oddzielony od daty spacją, a po nim musi znajdować się kropka, np. 29.08.1980 r., 13 VII 2006 r. Można również użyć pełnej formy wyrazu: roku.

WZIĄĆ, bo nie BRAŚĆ! ✋
Wymowną torbę znajdziesz tutaj ↩️☑️
Sklep Nadwyraz.com

▪ Sprawdź inne zawiłości językowe w naszej poradni, które mogą Cię zaciekawić. 😮
▪ Być może zainteresuje Cię również artykuł Czy w e-mailach można się witać? lub Efektowny czy efektywny? Bynajmniej czy przynajmniej? – paronimy, czyli wyrazy mylone.
▪ Jeśli nie boisz się wysokiego ciśnienia, odwiedź językową ścianę wstydu Niepoprawnie.pl. 🤦‍♂️

💡  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez