fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Kanoniczny – czyli jaki? Definicja, synonimy, słownik

Kanoniczny, czyli jaki? Co znaczy to słowo i jakie są jego synonimy? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule. Poniżej wyjaśniamy znaczenie słowa i podajemy przykłady użycia.

Kanoniczny, czyli jaki? Definicja, wyjaśnienie, synonimy. Słownik Polszczyzna.pl

Kanoniczny, czyli jaki?

Przymiotnik kanoniczny z jednej strony możemy kojarzyć z lekcji matematyki, bowiem zgodnie z programem nauczania w szkole omawiany jest temat: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, a podczas lekcji rozwiązywane są zadania, przy których zastosowanie ma wzór na postać kanoniczną. Są jednak osoby, które interesuje prawo kanoniczne i studiują kodeks prawa kanonicznego. Wśród wymienionej grupy znajdą się również ci, którzy zgłębiają prawo kanoniczne w kodeksie Jana Pawła II lub kodeks prawa kanonicznego 1917. Jednak czy mimo dość częstego użycia przymiotnika kanoniczny na pewno znamy jego znaczenie? Spójrzmy na definicję tego słowa.

Kanoniczny – co to znaczy? Definicja słowa

Niżej przytaczamy definicję przymiotnika kanoniczny. Wyraz ten oznacza tyle, co:

1 Ogólnie uznany za normę, autentyczny, obowiązujący, przyjęty za właściwy.

2 Należący do kanonu np. zasad, ustaw prawnych, tekstów.

3Zgodny z kanonami, przepisami prawa kościelnego, dotyczący przepisów prawa kościelnego.

4Odnoszący się do kanonika, dotyczący kanonika.

5rzadz. Należący do kanonika, przysługujący kanonikowi.

6mat. Podstawowy, zasadniczy lub najprostszy i najkorzystniejszy.


Kanoniczny – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy kanoniczny, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Obowiązujący,
 • podstawowy,
 • zasadniczy,
 • zgodny z kanonami.

Sklep Nadwyraz.com

Kanoniczny – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • małżeństwo kanoniczne,
 • misja kanoniczna,
 • nazwa kanoniczna,
 • postać kanoniczna (postać kanoniczna funkcji kwadratowej, postać kanoniczna funkcji homograficznej, postać kanoniczna funkcji wymiernej, postać kanoniczna funkcji liniowej),
 • prawnik kanoniczny,
 • proces kanoniczny,
 • sąd kanoniczny,
 • studia prawa kanonicznego,
 • ślub kanoniczny,

 • Adres kanoniczny,
 • analiza kanoniczna,
 • autorytet kanoniczny,
 • formalizm kanoniczny,
 • kancelaria kanoniczna,
 • kanoniczny model danych,
 • kary kanoniczne,
 • Kodeks Kanoniczny Kościoła,
 • Kodeks prawa kanonicznego,
 • księgi kanoniczne,
 • linki kanoniczne,

 • tekst kanoniczny,
 • utwór kanoniczny,
 • wizytacja kanoniczna,
 • wzór funkcji kanonicznej, wzór na postać kanoniczną,
 • wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.

Kanoniczny – wyrazy pokrewne

 • Kanonicznie,
 • godzina kanoniczna – jedna z ośmiu brewiarzowych modlitw kościelnych,
 • prawo kanoniczne, kościelne – prawo obowiązujące w Kościele rzymskokatolickim.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu kanoniczny

Księga ta cieszyła się znaczną popularnością w kręgach judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa, przypisującego jej nieraz kanoniczny autorytet. Znał ją prawdopodobnie i wykorzystywał autor Listu Jakuba (Jk 1, 19 - Syr 5, 11; Jk 4, 6. 10 - Syr 3, 18). Ślady jej znajomości widać także w Ewangelii Mateusza (Mt 6, 14-Syr 28, 12; Mt 6, 19-Syr 29, 12; Mt 16, 27-Syr 32, 24) i Ewangelii Łukasza (Łk 1, 17-Syr 48, 10; Łk 10, 7-Syr 29, 24) oraz w Liście do Hebrajczyków (Hbr 2, 2-Syr 25, 3). Poglądy autora i jego postawa, wyrażająca się w tej księdze, będącej rezultatem jego długiego i bogatego doświadczenia, wskazują, że był on myślicielem, którego nie tylko interesowały pytania stale nurtujące człowieka, ale także pragmatyczne rozwiązania. Stawiał więc on inaczej problemy niż autor Księgi Hioba, którego wysiłki, mające na celu rozwiązanie kwestii niezasłużonego cierpienia, niewątpliwie znał..

Witold Tyloch, Dzieje ksiąg Starego Testamentu: szkice z krytyki biblijnej

Bogokradztwo
Jonasz wręczył mi opasły tom, powiadając, iż jego przyjaciel bierze to za ukrywany przez wieki rzeczywisty dokument o Jezusie. Za książkę, która przynosi nam całą prawdę Ewangelii, przywracając jej kształt pierwotny – te fragmenty, które usunięto i zmieniono, tworząc kanoniczny Nowy Testament, jakim dziś się posługujemy. Słowem, za „Piątą Ewangelię” . Mam do dyspozycji dwie kartki i dzieło, które ma za nic całą chrześcijańską tradycję, cały rewolucyjny dorobek archeologii i egzegezy biblijnej w XX wieku..

Zbigniew Mikołejko, Piąta Ewangelia?, „Gazeta Wyborcza”, 19.03.1994

Napisane przez

Absolwentka filologii polskiej w specjalności edytorstwo oraz krytyka literacka i artystyczna. Jej zainteresowania polonistyczne koncentrują się głównie wokół językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki stosowanej i lingwistyki diachronicznej. Chętnie angażuje się w projekty wydawnicze. Prywatnie – amatorka górskich wędrówek i żeglarstwa.