fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Konsensualny – czyli jaki? Co to znaczy? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Przymiotnik konsensualny nie należy do tych wyrazów, które często pojawiają się w wypowiedziach użytkowników języka polskiego. Jeśli już występuje, to ma to miejsce w języku prawniczym. Co oznacza konsensualny? Czy to słowo ma jakieś synonimy? O tym możecie przeczytać w poniższym tekście.

Konsensualny czyli jaki co to jest znaczenie definicja, synonimy przykłady słownik Polszczyzna.pl

Konsensualny – etymologia, czyli o pochodzeniu wyrazu

Przymiotnik konsensualny pochodzi od łacińskiego consensus, co oznacza 'zgoda'.

Konsensualny – czyli jaki? Co to znaczy? Definicja słowa

Przymiotnik konsensualny oznacza stan wynikający z konsensusu, czyli mówiąc inaczej, to taki, który opiera się na porozumieniu, do którego udało się dojść poprzez wymianę opinii stron danego sporu i osiągnięcie kompromisu. Coś konsensualnego jest rezultatem zgodnych oświadczeń woli obu negocjujących ze sobą stron. Konsensualna sytuacja oznacza, że ludzie mają te same opinie na jakiś temat. Inna forma tego przymiotnika to konsensowy.


Konsensualny – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy konsensualny, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Ugodowy,
 • kompromisowy,
 • pojednawczy,
 • polubowny,
 • wypośrodkowany,
 • koncyliacyjny.

Konsensualny – wyrazy pokrewne

 • Konsensualna,
 • konsensualne,
 • konsensowa,
 • konsensowe,
 • konsensowy,
 • konsens,
 • konsensus.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu konsensualny

Na problemy z umową agencyjną, jeżeli nie wchodzi w rachubę porozumienie stron, najlepszy jest sąd cywilny. Tak można byłoby skwitować wszelkie sytuacje sporne, do jakich dochodzi pomiędzy agentami a zakładami ubezpieczeń. Tych sytuacji jest dużo i będzie jeszcze więcej, czego dowodzą liczne publikacje i moja poczta elektroniczna. Dlatego też raz jeszcze powrócę do zagadnień związanych z umowa agencyjną, w której, jak sądzę, powszechnie już wiadomo, że stronami są zakład ubezpieczeń jako dający zlecenie oraz agent. Jest to umowa nazwana (agencyjna) i uregulowana przepisami art. 758–764/9 kodeksu cywilnego. Jest ona umową konsensualną, a to oznacza, że dla jej skuteczności wystarcza złożenie przez strony zgodnych oświadczeń woli co do jej istotnych elementów. Rodzi zarówno prawa, jak i obowiązki dla obu stron.

Sławomir Dąblewski, Problemy z agencyjną…, „Gazeta ubezpieczeniowa”

W dalszej kolejności przeprowadzimy pierwsze czytanie projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego przekazywania udziałów i akcji skarbu państwa w niektórych spółkach jednostkom samorządu terytorialnego. Planowane jest również rozpatrzenie projektu uchwały w 60. rocznicę śmierci generała Władysława Sikorskiego. Z tym, że jeżeli opracujemy projekt uzgodniony, konsensualny, punkt ten będzie rozpatrzony na początku naszych obrad.

Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.07.2003

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X