fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Moralność – co to jest? Definicja, synonimy, słownik

Co to jest moralność? To pojęcie zakresu etyki. Wszyscy potrafimy mniej więcej określić, jakie zachowanie jest moralne, a jakie nie. Jakie zasady wyznaczają moralność? Co to znaczy, że ktoś wyznaje zasadę podwójnej moralności? Na czym polega obraza moralności? Poniższy artykuł odpowie na te pytania.

Moralność, czyli co? Co to jest? Definicja, znaczenie. Słownik Polszczyzna.pl

Moralność – etymologia

Słowo moralność wywodzi się z łaciny. Jego źródłem jest mōrālis, co tłumaczy się jako 'moralny, etyczny'.

Moralność – co to jest? Definicja słowa

1Moralnością nazywamy zespół zasad, ocen i norm postępowania uznawanych za poprawne. Moralność określa zakres poglądów i zachowań uważanych za właściwe. Wyznacza granice między tym, co dobre, a tym, co złe. Zasady moralności są nakazami bądź zakazami. Łamanie moralności wiąże się z wieloma konsekwencjami. Może naruszać tabu kulturowe, a w skrajnych przypadkach stać się przestępstwem.

2Moralność to również całokształt i ogół zachowań i postaw jednostki lub grupy. Te postępowania są oceniane na podstawie jakiegoś systemu ocen i norm moralnych obowiązującego i funkcjonującego w danym społeczeństwie.


Moralność – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest moralność, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Moralność – synonimy w pierwszym znaczeniu

 • Etos,
 • obyczajowość,
 • normy,
 • wartości,
 • obyczaje,
 • etyka,
 • wzorce postępowania.

Moralność – synonimy w drugim znaczeniu

 • Etyczność,
 • uczciwość,
 • przyzwoitość,
 • sprawiedliwość,
 • porządność,
 • cnotliwość,
 • prawość,
 • cnota,
 • szlachetność,
 • obyczajność,
 • cenzuralność,
 • bezgrzeszność,
 • rycerskość,
 • kryształowość,
 • zacność.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Moralność – wyrazy pokrewne

 • Moralny,
 • moralna,
 • moralne,
 • moralnie,
 • morał,
 • moralizować,
 • moralizowanie.

Moralność – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Nowa, obowiązująca, osobista, tradycyjna moralność; moralność chrześcijańska, katolicka, religijna, świecka; indywidualna, jednostkowa, obywatelska, plemienna, publiczna, społeczna; mieszczańska, polityczna, seksualna, fałszywa,
 • moralność człowieka, jednostki, narodu, nauczycieli, niewolnika, polityków; sumienia,
 • moralność w polityce, w społeczeństwie, w życiu,
 • obrońca, strażnik, stróż; koncepcja, kwestia, normy, poczucie, podstawy, reguły, rozumienie, wymogi, zasada, źródło; krytyka, ocena; kształtowanie, nauka, obrona, ochrona, upadek; świadectwo; wzór moralności.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu moralność

Pani Cardot spoglądała na zięcia jak na człowieka pełnego przyszłości; ale wśród wszystkich cnót, jakie mu przypisywała, głównie zachwycona była jego moralnością.

Honoré de Balzac, Muza z zaścianka

ARMANDA
Będziemy się zajmować po równi fizyką,
Historią, moralnością, wierszem, polityką.
FILAMINTA
Ja zwłaszcza pragnę zgłębiać moralności prawa:
Najwyższych duchów na tym opiera się sława;
Lecz we mnie stoicyzmu hasło podziw budzi
I twórca jego dla mnie jest najpierwszym z ludzi.

Molière (Molier), Uczone białogłowy

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.