fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Niepubliczny – co to znaczy? Definicja, przykłady użycia

Przymiotnik niepubliczny jest to oczywiście przeciwieństwo wyrazu publiczny. Możemy go spotkać w naszym otoczeniu bardzo często. Czym charakteryzuje się coś niepublicznego? Co może być niepubliczne? Wyjaśnienia znajdziecie w tekście niżej.

Niepubliczny co to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Niepubliczny, czyli jaki? Znaczenie wyrazu

Przymiotnik ‘publiczny’ pochodzi od łacińskiego publicus, czyli ’powszechny, społeczny’. Jak można zatem wywnioskować, ‘niepubliczny’ to inaczej ‘niepowszechny, prywatny, czyli taki, który nie należy do ogółu, nie dotyczy wszystkich’.

Niepubliczne może być też coś, z czego nie każdy może skorzystać. W tym znaczeniu możemy mówić na przykład o niepublicznej szkole czy niepublicznym szpitalu.

Niepubliczny to również taki, który wykonuje jakieś działania w imieniu osoby prywatnej.

Niepubliczny oznacza także na przykład jakąś instytucję, firmę zarządzaną przez osoby prywatne. W tym znaczeniu możemy to odnieść chociażby do telewizji.


Niepubliczny – przykłady użycia

 • W naszym mieście do niedawna istniało niepubliczne gimnazjum.
 • Moja znajoma jest częstym gościem w jednym z programów w niepublicznej stacji telewizyjnej.
 • Sylwia umówiła się na wizytę u lekarza w niepublicznej przychodni.

Niepubliczny – wyrazy pokrewne

 • Niepubliczna,
 • niepubliczne,
 • niepublicznie.

Niepubliczny – połączenia wyrazowe

 • Niepubliczny ośrodek zdrowia, szpital, zakład opieki zdrowotnej,
 • niepubliczna szkoła (podstawowa, średnia), uczelnia, przychodnia, poradnia, służba zdrowia, placówka,
 • niepubliczne gimnazjum, liceum, przedszkole, szkolnictwo, miejsce,
 • niepubliczny i prywatny, państwowy i niepubliczny, publiczny i niepubliczny,
 • nadawca, podmiot niepubliczny,
 • sektor niepubliczny; spółka, jednostka niepubliczna,
 • niepubliczna telewizja, niepubliczne radio, media; aktywa niepubliczne.

Niepubliczny – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. niepubliczny niepubliczna niepubliczne
D. niepublicznego niepublicznej niepublicznego
C. niepublicznemu niepublicznej niepublicznemu
B. niepublicznego niepubliczną niepubliczne
N. niepublicznym niepubliczną niepublicznym
Ms. niepublicznym niepublicznej niepublicznym
W. niepubliczny niepubliczna niepubliczne
liczba mnoga
M. niepubliczni niepubliczne
D. niepublicznych
C. niepublicznym
B. niepublicznych
niepubliczne
N. niepublicznymi
Ms. niepublicznych
W. niepubliczni
niepubliczne
Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu niepubliczny w literaturze i prasie

Po tym, jak radni powiatowi poprzedniej kadencji zlikwidowali szkołę gimnazjalną (w jednym budynku funkcjonowało gimnazjum i liceum, które włączono do Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie), burmistrz Marek Piorun postanowił, że jednak powinno funkcjonować tam liceum. Gmina zdecydowała się odkupić od powiatu połowę budynku (druga połowa, w której uczą się gimnazjaliści, należała już do miasta). Kosztem pięciu milionów złotych (rozłożonych na raty) budynek cały jest już gminny.


– Będzie to szkoła niepubliczna, ale o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że bezpośredni nadzór nad nią będzie miało nie starostwo, ale kuratorium. Otrzymywać będzie również taką samą subwencję oświatową jak inne, publiczne szkoły ponadgimnazjalne – wyjaśnia Ryszard Szydłowski, wiceburmistrz Dzierżoniowa.

Magdalena Sośnicka-Dzwonek, Nie tylko dla bogaczy, „Gazeta Wrocławska”

Rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego. Rynek kapitałowy można zdefiniować i przedstawić jako schemat rynku papierów wartościowych, rynku kredytowego i rynku nieruchomości. To nic innego jak rynek kapitałów średnio- i długoterminowych o zapadalności powyżej jednego roku, przeznaczonych na finansowanie inwestycji.


Środki uzyskane na rynku kapitałowym są przeznaczone na cele inwestycyjne. Rynek kapitałowy dzielony jest przez ekonomistów na różne segmenty. Ze względu na nadzór i jego zakres większość krajów dzieli rynek kapitałowy na rynek publiczny i niepubliczny . Rynek w Polsce regulują ustawy: o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zanim spółki zaczną potrzebować dużych kapitałów, znajdują się na rynku niepublicznym. Są to także firmy, które korzystają z rynku kredytów oraz środków własnych.

Marek Lipiński, Finanse osobiste, świadome zarządzanie własnym portfelem

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X