fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Nomenklatura – co to jest? definicja, synonimy, przykłady użycia

Z pojęciem nomenklatury możemy spotkać się na różnych szczeblach. Jednak najbardziej chyba kojarzone jest z nauką, gdyż to właśnie tam znajduje największe zastosowanie. Czym jest nomenklatura? W jakim jeszcze znaczeniu możemy mówić o nomenklaturze poza kontekstem naukowym? Jakie są synonimy nomenklatury? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Nomenklatura co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Nomenklatura – etymologia wyrazu

Nomenklatura jest wyrazem łacińskim wywodzącym się od nomenclatura oznaczającego 'mianowanie'.

Nomenklatura – co to jest? Co to znaczy? Znaczenie słowa

1 W swoim podstawowym znaczeniu nomenklatura to inaczej ogólny, uporządkowany zbiór zasad wyznaczający reguły tworzenia i nadawania nazw, terminów, pojęć używanych w jakiejś dziedzinie nauki, sztuki, techniki itp. Takie nazewnictwo jest kluczowe dla chemii (nazywanie pierwiastków i związków chemicznych), botaniki (tworzenie naukowych nazw roślin) oraz zoologii (tworzenie naukowych nazw zwierząt), ponieważ pozwala usystematyzować całość informacji dotyczących danej dziedziny.

O nomenklaturze mówimy również wtedy, gdy mamy na myśli grupę ludzi uprzywilejowanych przez władze, instancje partyjne itp., wyznaczonych z nadania władzy do pełnienia wysokich stanowisk kierowniczych w instytucjach i urzędach państwowych. Przywileje, które przysługują takiej grupie, są niezasłużone, ponieważ stanowią efekt różnych układów. Jest to więc wyraz używany w kontekście pejoratywnym.


Nomenklatura – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy nomenklatura, co to jest, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Nomenklatura – synonimy w pierwszym znaczeniu

 • Mianownictwo,
 • terminologia,
 • nazwa.

Nomenklatura – synonimy w drugim znaczeniu

 • Klika,
 • sitwa,
 • kasta,
 • klan,
 • koteria,
 • koteryjka,
 • kamaryla,
 • mafia,
 • polityczno-koleżeńskie układy.

Nomenklatura – wyrazy pokrewne

 • Nomenklaturowy,
 • nomenklaturowa.

Nomenklatura – połączenia wyrazowe

Nomenklatura – połączenia wyrazowe w pierwszym znaczeniu

 • Angielska, polska, unijna, bankowa nomenklatura,
 • nomenklatura fachowa, filozoficzna, naukowa, biologiczna, botaniczna, chemiczna,
 • medyczna, ekonomiczna, gospodarcza, statystyczna, sądowa, prawna, techniczna, wojskowa,
 • nomenklatura i klasyfikacja,
 • coś jest kwestią nomenklatury,
 • klasyfikacja nomenklatur,
 • dostosować/dostosowywać, stosować, ujednolicić/ujednolicać, zastosować nomenklaturę,
 • operować nomenklaturą, coś nazywa się jakoś w nomenklaturze.

Nomenklatura – połączenia wyrazowe w drugim znaczeniu

 • Komunistyczna, partyjna, peerelowska, polska, radziecka, sowiecka, była, dawna, lokalna, miejscowa nomenklatura,
 • nomenklatura KPZR, PRL, PZPR, nomenklatura z czasów komuny, PRL-u,
 • bezkarność, interesy, przywileje, władza; czasy, powrót nomenklatury,
 • człowiek z nomenklatury, należeć do nomenklatury, nomenklatura rządziła, uwłaszczyła się,
 • walka z nomenklaturą.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu nomenklatura w literaturze

W województwach mazowieckich, małopolskich i ruskich komplet sądów grodzkich był większy niż w opisanych dopiero wielkopolskich i nomenklatura inna. Tu pierwszy sędzia nazywał się podstarostą; drugi sędzią grodzkim; trzeci, jak wszędzie, pisarzem, z tą różnicą, iż w jednych województwach pisarz miał votum consultivum, w drugich decisivum.

Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III

— Funkcje wtórne — mówiła pani Krotyszowa — w mojej nomenklaturze oznaczają refleksy myśli świadomych na szarym miąższu podświadomości, przez co wydobywają z niej emanacje o niewiadomym podłożu nawarstwień psychicznych. A w czymże można znaleźć większą rozkosz, niż w męce wyławiania niedających się uplastycznić emanacji drugiej naszej jaźni?
— Mówi pani o rodzaju psychoanalizy? — usiłował połapać się Józef.
— Nie, a raczej tak. W każdym razie nie we freudowskim tego słowa znaczeniu.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Kiwony

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.