fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Nowelizacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Pojęcie nowelizacja oczywiście odnosi się do wydarzeń, które mają miejsce na scenie politycznej każdego parlamentu. Kiedy dokładnie możemy mówić o nowelizacji? Jaka jest etymologia tego wyrazu? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Nowelizacja co to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Nowelizacja – etymologia wyrazu

Nowelizacja wywodzi się z języka włoskiego, od wyrazu novella oznaczającego ‘nowość’. Włoski wyraz jest z kolei pochodnym od łacińskiego novellus – ‘nowy, młody, świeży’.

Nowelizacja – co to jest? Znaczenie wyrazu

Nowelizację stanowi ustawa, która całkowicie zmienia poprzednią ustawę. Nowelizacja może również uzupełniać wcześniej obowiązującą ustawę.

O nowelizacji możemy mówić w przypadku przyjęcia i uchwalenia nowej lub odnowionej ustawy.

Nowelizacja występuje też pod potoczną nazwą nowela.

Nowelizacja musi być wyraźna. Oznacza to, że obowiązkowa jest formuła sygnalizująca zmianę, która się za jej pomocą dokonuje. Niedopuszczalna jest nowelizacja, która polega na tym, że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując w nim, jaką zmianę się wprowadza.

Zmiany dokonywane w wyniku nowelizacji mogą polegać na: uchyleniu niektórych przepisów, zastąpieniu niektórych przepisów takimi o innym brzmieniu lub na dodaniu nowych.

Gdy nowelizacja wchodzi w życie, powoduje to konieczność ujednolicenia przepisów aktu zmieniającego. W Polsce na organy tworzące prawo został nałożony obowiązek opublikowania w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie zmian danego aktu, wydania i ogłoszenia tekstu jednolitego tego aktu.


Nowelizacja – przykłady użycia

 • Rada Ministrów przyjęła założenia do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta.
 • Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Nowelizacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

 • Aktualizacja, aktualizowanie, doskonalenie, modyfikacja, poprawienie, poprawka, przebudowa, przekonstruowanie, reforma, uaktualnienie, udoskonalenie, unowocześnienie, uwspółcześnienie, uzupełnienie, zmiana.

Nowelizacja – wyrazy pokrewne

 • Nowelizator, nowelizowanie, nowelizować, znowelizować, nowelizacyjny, nowelizacyjna, nowelizacyjne.

Nowelizacja – połączenia wyrazowe

 • Pilna, szybka nowelizacja,
 • konieczność, potrzeba nowelizacji,
 • nowelizacja przewiduje coś, wprowadza coś,
 • dokonać nowelizacji,
 • przystąpić do nowelizacji,
 • głęboka, gruntowna, kompleksowa, cząstkowa, kolejna, obecna, ostatnia, poprzednia nowelizacja,
 • nowelizacja rządowa, sejmowa, ustawowa,
 • nowelizacja budżetu, kodeksu pracy, ordynacji wyborczej, prawa, przepisów, regulaminu, rozporządzenia, ustawy,
 • nowelizacja bez poprawek,
 • nowelizacja do ustawy,
 • nowelizacja z któregoś dnia, z któregoś roku,
 • nowelizacja w ustawie,
 • nowelizacje i poprawki, nowelizacje i zmian,

 • projekt, propozycja, zakres nowelizacji,
 • poprawki do nowelizacji,
 • debata, prace nad nowelizacją,
 • dyskusja, ustawa o nowelizacji,
 • wymagać nowelizacji,
 • sprzeciwiać się nowelizacji,
 • popierać, proponować, uchwalić nowelizację,
 • zajmować się nowelizacją,
 • odnieść się do nowelizacji,
 • zdecydować się na nowelizację,
 • pracować, zastanawiać się nad nowelizacją,
 • głosować, opowiadać się za nowelizacją.

Odmiana wyrazu nowelizacja

liczba pojedyncza
M. nowelizacja
D. nowelizacji
C. nowelizacji
B. nowelizację
N. nowelizacją
Ms. nowelizacji
W. nowelizacjo
liczba mnoga
M. nowelizacje
D. nowelizacji
C. nowelizacjom
B. nowelizacje
N. nowelizacjami
Ms. nowelizacjach
W. nowelizacje
Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu nowelizacja w prasie

W Sejmie w decydującą fazę wchodzą prace nad nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Chodzi przede wszystkim o uregulowanie trybu postępowania w stosunku do posłów, przeciwko którym toczą się postępowania rozpoczęte przed objęciem mandatu. Nowe zapisy wprowadzają możliwość zrzeczenia się w tych sprawach immunitetu poselskiego. Ułatwiają także sądom prowadzenie procesu, ponieważ będzie on mógł toczyć się bez przeszkód do czasu, gdy Sejm zażąda jego przerwania. Minister sprawiedliwości będzie miał też obowiązek poinformowania marszałka Sejmu lub Senatu w ciągu 60 dni od ogłoszenia wyników wyborów o wszystkich postępowaniach toczących się przeciwko parlamentarzystom.

Immunitet trochę mniejszy? „Polityka” nr 2381

Co prawda Ministerstwo Gospodarki już przygotowuje nowelizację tego prawa, ale jej dalszymi losami zajmie się Sejm następnej kadencji. Nie wiadomo tylko, czy nowa władza będzie zaprzątała sobie głowę „jakimś tam gazem”, skoro do przeprowadzenia będzie miała dużo poważniejsze reformy.

Tak więc na złym gazie możemy jeździć dłużej, niż nam się wydaje. Tym bardziej że wpisanie LPG do znowelizowanej ustawy to nie wszystko. Potrzebne będą jeszcze rozporządzenia dotyczące sposobu pobierania próbek, pomiaru ich właściwości i, co najważniejsze, normy, jaką gaz ma spełniać.

Danuta Pawłowska, Łukasz Bąk, Wolnoamerykanka na gazie, „Ozon” nr 23

Cieszy nas, że byłeś z nami do końca tej lektury! Zachęcamy do sprawdzenia naszego internetowego narzędzia online, które umożliwia poprawianie błędów w tekstach. Dodatkowo polecamy Ci artykuły poświęcone poprawnej pisowni różnych słów. Zapewne czasami zastanawiasz się nad pisownią wyrazów i zadajesz sobie pytania typu: napewno czy na pewno łącznie czy osobno?, naprawdę czy na prawdę jak piszemy? Czy też po prostu czy poprostu? A czy znasz dobrze wszystkie przypadki w naszym ojczystym języku? Jeśli nie, koniecznie sprawdź nasz artykuł, w którym opisujemy to zagadnienie bardzo dokładnie. Życzymy przyjemnej lektury!

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X