fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Paragraf – co to jest? Definicja, przykłady użycia

Choć paragraf kojarzy się głównie z przestępczością, pojęcie to stosowane jest w terminologii związanej z szeroko rozumianym prawodawstwem, nie tylko tym dotyczącym spraw kryminalnych. O tym, co określa się paragrafem, możecie przeczytać w poniższym tekście.

Paragraf co to jest przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Paragraf – etymologia wyrazu

Sam wyraz paragraf wywodzi się z języka greckiego od parágraphos '(znak) dopisany obok'.

Co to jest paragraf? Znaczenie wyrazu

1 Mianem paragrafu określa się każdy przepis prawny stanowiący część jakiegoś większego aktu prawnego, na przykład ustawy, zarządzenia lub rozporządzenia.

2 O paragrafie mówimy również, gdy mamy na myśli fragment tekstu stanowiący pewną całość. Ten fragment jest zwykle opatrzony znakiem § i kolejnym numerem porządkowym.

3 Paragraf to również sam znak graficzny § stawiany na początku przepisu prawnego, rozdziału itp. przed liczbą oznaczającą kolejny numer.


Paragraf – przykłady użycia

 • Aby uzyskać znak paragrafu w systemie Windows, należy przytrzymać lewy Alt i wpisać z klawiatury numerycznej 21.
 • Paragraf jest podstawową jednostką redakcyjną tekstu prawnego.
 • Paragraf można podzielić na tak zwane ustępy.

Paragraf – wyrazy pokrewne

 • Paragrafowy,
 • paragrafowa,
 • paragrafowe.

Paragraf – połączenia wyrazowe

 • Nowy, odpowiedni paragraf, paragraf kodeksu karnego, prawa, regulaminu, statutu, uchwały, umowy, ustawy,
 • paragraf w kodeksie,
 • artykuły i paragrafy,
 • paragrafy i punkty,
 • rozdziały i paragrafy,
 • paragraf głosi coś,
 • dodać, naruszyć, znaleźć paragraf,
 • powołać się na paragraf,
 • określony, przewidziany, ujęty, wymieniony w paragrafie,
 • zmiana paragrafu, zmiany w paragrafie.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu paragraf w literaturze i prasie

Przez kilka minut, podczas których Kunicki wypytywał Starkiewicza o jakieś dane, Nikodem rozglądał się z zaciekawieniem wśród olbrzymich mas nagromadzonego drzewa, baraków skleconych z desek, wokół polany, pełnej świstu pił i pojęków siekier. Gdy ruszyli dalej, Kunicki rozpoczął fachowy wykład o gatunkach drzewa, o stanie eksploatacji, o trudnościach w uzyskaniu pozwoleń na wyręby we własnym lesie, o drzewostanie w tych okolicach. Cytował paragrafy ustaw, cyfry, ceny i od czasu do czasu zerkał w stronę towarzysza, którego mina wyrażała skupioną uwagę.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Kariera Nikodema Dyzmy

W Instytucjach Justyniana i Teofila mowa jest o paragrafie prawa wokoniańskiego, który ograniczał zdolność zapisu. Czytając tych autorów, każdy musi pomyśleć, że ów rozdział sporządzono dla uniknięcia tego, aby ktoś spadku nie wyczerpał legatami tak, iż spadkobierca wzbraniałby się go przyjąć. Ale nie to było duchem prawa wokoniańskiego.

Charles de Montesquieu (Monteskiusz), O duchu praw

Odkryj sekrety polszczyzny z naszymi internetowymi narzędziami. Rozpocznij przygodę od naszego korektora online, który wesprze Cię w opanowaniu poprawnej ortografii. Zagłębiaj się także w nasze artykuły, które rozwikłają językowe zagadki, takie jak: na pewno czy napewno, naprawdę czy na prawdę oraz po prostu czy poprostu. Zachęcamy do odkrywania i rozszerzania Twojej wiedzy językowej!

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.