fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Pauperyzacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Pauperyzacja to specjalistyczna nazwa stosowana na określenie pewnego zjawiska społecznego. Kiedy możemy mówić o pauperyzacji? Czy jest ona czymś pozytywnym, czy negatywnym? Jakie są synonimy tego wyrazu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym tekście.

pauperyzacja co to jest przykłady synonim wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Pauperyzacja – co to jest? Znaczenie i etymologia wyrazu

Termin pauperyzacja wywodzi się od łacińskiego pauper oznaczającego tyle co ‘biedny, ubogi’. Używany jest w nomenklaturze odnoszącej się do szeroko rozumianej ekonomii. Pauperyzacją określa się proces społeczny, który polega na ubożeniu ludności, społeczeństwa. Inaczej mówiąc, zjawisko pauperyzacji cechuje się tym, że stopa życiowa jednostek lub zbiorowości znacznie się obniża. Jest to zjawisko typowe dla degradacji społecznej. Pauperyzację można określić jako względną, gdy jest procesem zubażania się wyłącznie jednej zbiorowości, kategorii społecznej albo jednostki spośród innych.

Pauperyzacja następuje wskutek obniżania się realnych dochodów, czego przyczyną może być inflacja, bezrobocie, zahamowanie wzrostu płac, upadek znaczenia określonych dziedzin gospodarki. Proces pauperyzacji może też być następstwem wojny czy też niewłaściwie skonstruowanego budżetu.


Pauperyzacja – przykłady użycia

 • Język młodzieży oraz poziom jej wiedzy ulegają gwałtownej pauperyzacji.
 • W ostatnim czasie dostrzega się, że dochodzi do pauperyzacji środowiska akademickiego.
 • Pauperyzacja nauczycieli doprowadziła do strajków.

Pauperyzacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

 • Ubożenie, upadek, deklasacja, proletaryzacja, biednienie ludności, proces ubożenia ludności, spadek stopy życiowej, degradacja społeczna.

Pauperyzacja – wyrazy pokrewne

 • Pauperyzowanie, spauperyzowanie, pauperyzm, pauperyzować (się), spauperyzować (się).

Pauperyzacja – połączenia wyrazowe

 • Pauperyzacja intelektualna, języka, wiedzy, nauki,
 • pauperyzacja nauczycieli, uczniów, lekarzy, pielęgniarek, studentów, środowiska akademickiego, pauperyzacja oświaty, edukacji, zawodu/zawodów,
 • pauperyzacja społeczeństwa, ludności,
 • proces, zjawisko, polityka pauperyzacji,
 • zasięg, problem pauperyzacji,
 • zapobiegać, przeciwdziałać pauperyzacji.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu pauperyzacja w literaturze

– Zdaje się, że nie wiem, co znaczy „towarzyszka”. Wiem za to, co znaczy być towarzyskim i ogromnie lubię towarzyskich ludzi. Jeżeli to pan miał na myśli, to nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby zostać towarzyszką.
– Wcale nie wątpię, Pollyanno – uśmiechnął się pan Pendleton. – Ale jeżeli idzie o rozwiązanie niezwykle trudnego zagadnienia bogactwa, to będziesz miała z tym dużo przykrości.

Pollyanna głęboko westchnęła.
– Wiem – skinęła głową. – To samo mi mówiła pani Carew. Zawsze twierdziła, że nic nie rozumiem, wspominała o jakiejś tam pauperyzacji i… Tak, zdaje się, że to brzmiało w ten sposób.

Pozycje zawodowe i styl życia członków klasy średniej stają się przedmiotem aspiracji dla wielu reprezentantów niższych klas, ponieważ istnieją realne szanse na ich osiągnięcie (np. przez uzyskanie wysokich kwalifikacji lub założenie firmy), w odróżnieniu od niedosiężnej pozycji klas wyższych. To spostrzeżenie dotyczy jednak tylko niektórych członków pozostałej części społeczeństwa, ponieważ w ostatnich latach klasy robotników i chłopów dotknęła postępująca pauperyzacja. Pogarszająca się sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych zmusiła je do wprowadzenia różnych zmian i ograniczeń w konsumpcji.

Można się spodziewać, że najniższe klasy są bardziej niż inne wrażliwe na oddziaływanie czynników ekonomicznych, a jednocześnie słabiej reagują na działanie determinant społecznych. Wzory konsumpcji realizowane przez zamożniejsze warstwy społeczeństwa nie są dobrym punktem odniesienia dla najuboższych, ponieważ są zbyt odległe i próby ich realizacji mogą wywołać raczej frustrację niż zadowolenie.

Aleksandra Burgiel, Nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i ich wpływ na zmiany we wzorach konsumpcji polskich gospodarstw domowych

Niezmiernie nas cieszy, że byłeś z nami do końca tej lektury! Mamy nadzieję, że się podobała. Zachęcamy do kontynuowania nauki języka polskiego za pomocą naszego internetowego korektora online, który umożliwia sprawdzanie pisowni – szybko i skutecznie! Dodatkowo polecamy artykuły poświęcone poprawnej pisowni wyrazów. Zapewne czasami zastanawiasz się nad pisownią różnych słów i być może zadajesz sobie pytania takie jak: napewno czy na pewno razem czy osobno?, na prawdę czy naprawdę jak piszemy? czy też poprostu czy po prostu?. A czy znasz dobrze wszystkie przypadki w języku polskim? Jeśli nie, koniecznie sprawdź nasz artykuł, w którym opisujemy to zagadnienie bardzo dokładnie.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.