fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Prelegent – kto to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Z prelegentem możemy się spotkać praktycznie na każdym etapie naszego życia. Co więcej, każdy z nas może zostać prelegentem lub już nim był. Kim jest prelegent? Co go charakteryzuje? Jakie to słowo ma synonimy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym tekście.

Prelegent kto to jest? Kim jest? Co to znaczy? Wyjaśnienie, synonimy, przykłady. Słownik Polszczyzna.pl

Prelegent – czyli kto? Co to znaczy? Definicja słowa

Prelegent to osoba wygłaszająca prelekcję, czyli formę wykładu. Prelekcja jest przeznaczona dla szerokiego grona słuchaczy, a jej tematyka może być bardzo różnorodna. W rodzaju żeńskim słowo prelegent przybiera formę prelegentka.

Temat prelekcji jest zazwyczaj przedstawiany przez prelegenta lub prelegentkę w sposób subiektywny, czyli innymi słowy – stronniczy, opierający się na własnych doświadczeniach i spojrzeniu z własnej perspektywy. Zadaniem prelegenta/prelegentki jest przekonanie odbiorców do jakiejś wizji, nakłonienie ich do zaakceptowania określonych poglądów, postaw czy zachowań, a także zachęcenie do podjęcia jakiegoś działania lub zainteresowania się prezentowaną tematyką.

Mówiąc o prelegencie/prelegentce, nie można pominąć tego, jakie cechy powinna mieć taka osoba. Przede wszystkim powinna być to doskonała znajomość danej dziedziny oraz umiejętność ciekawego opowiedzenia o niej. Kolejne ważne cechy to posługiwanie się poprawną polszczyzną oraz wyraźna artykulacja.


Prelegent – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, kto to jest prelegent, co to znaczy, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Mówca,
 • referent,
 • koreferent,
 • prezenter,
 • zagajacz,
 • prowadzący.

Prelegent – wyrazy pokrewne

 • Prelekcja,
 • prelegentka,
 • prelegencki,
 • prelegencka.

Prelegent – połączenia wyrazowe

 • Główny, każdy, kolejny, następny prelegent,
 • polski, zagraniczny prelegent,,
 • prelegenci i goście, prelegenci i uczestnicy panelu,
 • rola, głos, pytanie, zdanie, słowo, wykład, wypowiedź, wystąpienie prelegenta,
 • grono, prezentacja prelegentów,
 • prelegent mówił, omówił, podkreślał, poruszył temat, przedstawił,
 • zaprosić prelegentów.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu prelegent w literaturze

Naprzód Opatrzność zesłała wezbranie Wisły, co dało powód do publicznego koncertu i kilku prywatnych wieczorów z muzyką i deklamacją. Następnie w szeregu prelegentów na Osady Rolne wystąpił jeden krakowianin, nadzieja partii arystokratycznej, na którego odczyt wybrało się najlepsze towarzystwo. Potem Szegedyn uległ powodzi, co znowu wywołało wprawdzie nieduże składki, ale za to ogromny ruch w salonach. Odbył się nawet w domu hrabiny teatr amatorski, na którym odegrano dwie sztuki w języku francuskim i jedną w angielskim. We wszystkich tych filantropijnych zajęciach panna Izabela przyjmowała czynny udział.

Bolesław Prus, Lalka

A oto plastyczny przykład trudności, które czyhają. Kiedy, przed kilku laty, Teatr Narodowy zamierzył wystawić Damy i Huzary, zaczęto od tego, że wezwano na radę najtęższego specjalistę od historycznych mundurów. […] Mundur wysunięto na pierwszy plan, jako relikwię historyczną — mundur napoleoński! — gdy autentyczność jest tu dość obojętna, daleko zaś ważniejsze było wydobycie kontrastu między wygodnym i rozmamłanym negliżem, w jakim te huzary zażywają wywczasów na wsi, a przymusem opiętego uniformu, wynikłym ze zjawienia się dam.


Toż samo z obyczajowym tłem Fredry. Tu sporo winy ponoszą krytycy, komentatorzy, prelegenci. Fredro pisał komedie współczesne; obyczaje, które pokazuje, były obyczajami jego widzów, wydawały się im naturalne.

Tadeusz Boy-Żeleński, Obrachunki fredrowskie

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X