fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Prokreacja – co to jest? Co to znaczy? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Wszystkie istoty żywe, w tym oczywiście człowiek, mają czynności życiowe. Do nich zaliczają się między innymi oddychanie, odżywianie i prokreacja, które podtrzymują istnienie życia na Ziemi. Jeżeli nie wiecie, co określa się jako prokreację, to z całą pewnością znane jest Wam inne słowo, które oznacza tę samą czynność. Co zatem nazywamy prokreacją? Wiadomości dotyczące tytułowego zagadnienia znajdziecie w niniejszym artykule.

Prokreacja co to jest znaczenie definicja, synonimy przykłady słownik Polszczyzna.pl

Prokreacja – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

Prokreacja to słowo zapożyczone od łacińskiego prōcreātiō, które oznacza ‘rozmnażanie’. Prokreacja jest funkcją życiową właściwą i bardzo istotną dla wszystkich organizmów żywych. Rolą prokreacji jest bowiem przedłużanie danego gatunku. Innymi słowy prokreacją nazywamy stosunek seksualny odbywany w celu spłodzenia i urodzenia potomstwa. Organizmy żywe mają specjalne narządy umożliwiające prokreację.


Prokreacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest prokreacja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Rozmnażanie,
 • reprodukcja,
 • rozród,
 • płodzenie,
 • rodzenie.

Sklep Nadwyraz.com

Prokreacja – wyrazy pokrewne

 • Prokreacyjny,
 • prokreacyjna,
 • prokreacyjne,
 • prokreacyjnie,
 • prokreatywny,
 • prokreatywna,
 • prokreatywne,
 • prokreatywnie.

Prokreacja – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Naturalna, świadoma, medycznie wspomagana prokreacja,
 • małżeństwo i prokreacja, miłość i prokreacja, seks i prokreacja,
 • akt, cel prokreacji,
 • seks bez prokreacji, seks dla prokreacji,
 • zdolność do prokreacji, problemy z prokreacją,
 • wiedza o prokreacji,
 • służyć prokreacji.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu prokreacja w literaturze i prasie

[…] dziwnie byłoby dojść do końca dni bez zrobienia czegoś tak fundamentalnego, podstawowego i czysto ludzkiego jak prokreacja. Równie dobrze można by umrzeć i nie przeczytać żadnej książki, nie przepłynąć się i nie skosztować świeżych pomarańczy, nie przyciąć paznokci u nóg, nie pokłócić się i nie zakochać. Właściwie to byłoby tak, jakby w ogóle się nie żyło.

Lisa Jewell, Po imprezie

Chlubimy się tym, że mamy aż 1,8 mln studentów. Wśród nich jest 0,95 mln studentek, z których większość odłożyła decyzję o macierzyństwie zapewne do ukończenia studiów i znalezienia pierwszej choćby pracy. Wśród niestudiujących młodych ludzi mamy z kolei aż 40-proc. bezrobocie. Jeśli do tego dołożymy konsumpcyjne ambicje młodych ludzi, kryzys na rynku mieszkań i ograniczanie świadczeń socjalnych ze strony państwa na rzecz rodziny, to trudno jest dziś znaleźć argumenty, które mogłyby skłonić ich do szybszego i na większą skalę zaangażowania w prokreację. Co nie oznacza, że młodzi ludzie są równie niechętni współżyciu i zapewne dlatego już ok. 50 proc. dzieci pojawiających się w polskich rodzinach jako pierwsze, poczętych jest przed datą zawarcia związku małżeńskiego.

Marek Henzler, Więcej dziadków niż wnuków, „Polityka” nr 2379

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.