fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Ekspansja – co to jest? Co to znaczy? Definicja, synonimy, przykłady użycia, słownik

Ekspansja to pojęcie, które mogliście usłyszeć na lekcjach historii, gdy omawianym tematem były wielkie światowe imperia, np. imperium Aleksandra Macedońskiego. Ale ekspansja to nie tylko zagadnienie historyczne, ponieważ termin ten można spotkać również w naukach ścisłych. Co kryje się pod słowem ekspansja? Jakie są synonimy tego słowa? Tego wszystkiego dowiecie się tego z treści poniższego tekstu.

Ekspansja - definicja. Co to jest? Znaczenie, synonimy. Słownik Polszczyzna.pl

Ekspansja – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

1Jedno ze znaczeń ekspansji dotyczy rozwoju. W ten sposób nazywamy rozprzestrzenianie się czegoś lub kogoś na jakimś obszarze. Dotyczyć to może np. ludności, zwierząt, roślin, które zajmują coraz to nowe tereny, zwiększając obszar swojego występowania.

2Ekspansja to również zajmowanie przez jakieś państwo nowych terytoriów, zdobywanie rynków zbytu.

3Ekspansją nazywa się także zwiększanie się objętości substancji w wyniku zmniejszenia się ciśnienia podczas przemian termodynamicznych w urządzeniach technicznych.

4Jako ekspansję określa się także przekształcanie sygnału telekomunikacyjnego w taki sposób, aby wzmocnienie sygnałów o większej amplitudzie było większe.


Ekspansja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co znaczy słowo ekspansja, co to jest, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • rozprzestrzenianie się,
 • rozszerzanie się,
 • rozplenianie się,
 • rozmnażanie się,
 • rozwój,
 • proliferacja.

Ekspansja – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Ekspansja imperialistyczna, kolonialna, morska, terytorialna; ekonomiczna, gospodarcza,
 • ekspansja na wschód, na zachód, na północ, na południe,
 • ograniczyć, zahamować ekspansję,
 • ekspansja językowa, kulturalna,
 • ekspansja kultury, sztuki, mediów, usług,
 • planować, zapowiadać ekspansję.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu ekspansja

Ekspansja człowieka przypadła na czas, kiedy stabilny, łagodny klimat właściwy dla trzeciorzędu zbliżał się do kresu. […] W rytmie mniej więcej stu tysięcy lat następowały odtąd kolejne epoki lodowcowe. Każda ekspansja lądolodu na południe wiązała się z odpowiednim przesunięciem stref tundry, tajgi i lasu liściastego. Kurczenie się lądolodu dawało efekt odwrotny. W rezultacie, zapis paleontologiczny składa się w rejonach północnych z następujących po sobie zespołów kopalnych ciepło- i zimnolubnych organizmów. By odtworzyć ewolucję, trzeba śledzić ekosystemy przemieszczające się zygzakiem w przestrzeni. Tak też wnikał daleko na północ i wycofywał się wraz z nastającym chłodem pierwotny człowiek. Migracje człowieka do Europy następowały w trakcie każdego z kolejnych ciepłych interglacjałów epoki lodowej plejstocenu.

Jerzy Dzik, Dzieje życia na ziemi: wprowadzenie do paleobiologii

Region Annapurny to jeden z najbardziej urokliwych zakątków w Himalajach i jednocześnie najbardziej popularny cel pieszych wędrówek. Dla turystów górskich szczególnym wyzwaniem są szczyty górskie o dużej różnicy wysokości – ośmiotysięczny łańcuch Annapurny sąsiaduje z jedną z najgłębszych na świecie dolin rzecznych – doliną rzeki Kali Gandaki. U podnóża ośnieżonych himalajskich szczytów rozpościerają się lasy z przewagą rododendronów i bambusów. Wśród drzew i zielonych pól ryżowych są zagubione wsie i przysiółki z glinianymi chatami krytymi strzechą. Region zamieszkuje 40 000 osób, a co roku odwiedza go 30 000 turystów. Największe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego to: masowe wycinanie lasów (96% zużywanej energii pochodzi ze spalania drewna, a lasy zanikają w tempie 3% rocznie), ekspansja rolnictwa pobudzana m.in. przez popyt turystyczny, zaśmiecanie gór odpadami nie ulegającymi biodegradacji zostawianymi w Himalajach przez turystów oraz zanieczyszczenie wód.

Dominika Zaręba, Ekoturystyka: wyzwania i nadzieje

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.