fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Skrót kk – co to znaczy? Rozwinięcie

Skrót kk używany jest w języku polskim w różnych znaczeniach, ma bowiem różne rozwinięcia. Jak one wyglądają? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Skrót kk - co to znaczy?

Skrót kk – rozwinięcie

Jednym z wariantów rozwinięcia skrótu kk jest kodeks karny, czyli akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa. Skrót ten można zapisać w dwojaki sposób, z dwiema kropkami po każdej literze (k.k.) oraz bez kropek (kk). Oba przyjęły się w języku prawniczym i są poprawne.

Skrót KK zapisywany dużymi literami oznacza Kościół Katolicki. W rozwinięciu oba te człony zapisujemy dużymi literami, ponieważ odnoszą się do oficjalnej nazwy własnej. Poprawny jest również zapis Kościół katolicki, jednak tylko wtedy gdy mamy na myśli wspólnotę wiernych.

Skrót kk - co to znaczy? Przykład zdania

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kk. (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami) reguluje formy pomocy ofiarom przemocy domowej.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.