fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Stricte – co to znaczy? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Wyrażeń, które zostały zaczerpnięte z łaciny, mamy w polszczyźnie naprawdę sporo. Występują na przykład w określeniach medycznych, religijnych i prawniczych. Do takich łacińskich wyrazów należy między innymi stricte. Większość zapewne słyszała też zwrot sensu stricto. Co oznacza słowo stricte? Odpowiedź w poniższym tekście.

Stricte co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie sensu stricto słownik Polszczyzna.pl

Stricte oraz sensu stricto? Co to znaczy? Wyjaśnienie

Słowo stricte do języka polskiego zostało przejęte z łaciny w niezmienionej formie. Tłumaczy się je jako ‘ściśle, dokładnie’. Gdy mówimy, że coś jest stricte lub że ktoś robi coś stricte, chcemy zaakcentować i podkreślić, że to coś jest właśnie takie lub że ktoś robi to dokładnie w taki sposób.

Wyrażeniem pochodzącym od stricte jest sensu stricto, które oznacza ‘w wąskim/ścisłym znaczeniu’.


Stricte – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy stricte, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • Dosłownie,
  • literalnie.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu stricte w literaturze

Utworzenie urzędu Ministra Skarbu Państwa jest początkiem procesu porządkowania systemu finansów publicznych i nie przesądza o wzajemnych relacjach między skarbem państwa i funduszami publicznymi, a także o zakresie, funkcjach i zadaniach finansów publicznych. Natomiast analiza różnych rozwiązań stosowanych w tym zakresie w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej pozwala stwierdzić, że zakres działań, jakie powinna podejmować ta instytucja, wykracza daleko poza gospodarkę stricte budżetową.

Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, System finansowy w Polsce

W ekologii człowieka wydzieliły się bowiem dwa kierunki: biologiczny i antropologiczno-kulturowy. W pierwszym z nich przedmiotem zainteresowań ekologii człowieka są skutki oddziaływania zmiennych zewnętrznych (klimatu, nawyków żywieniowych, statusu społeczno-kulturowego itp.) na organizmy ludzkie, ich stan zdrowotny, rozwój fizyczny, dzietność itd. Jest to więc stricte bioekologiczna dziedzina wiedzy o dużych implikacjach praktycznych, zwłaszcza w stosunku do nauk medycznych. W kierunku drugim – antropologiczno-kulturowym – przedmiotem badań ekologii człowieka są mechanizmy adaptacji, zarówno osobniczej, jak i społecznej, populacji ludzkich do zmieniających się warunków środowiska, rozpatrywane w szerokim ujęciu porównawczym.

Alicja Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.