fbpx

Także czy tak że? Czy wiesz, czym różnią się te zapisy?

Dla niektórych odpowiedź może być zaskakująca: obie wersje zapisu są poprawne, choć oznaczają coś innego. Ale to nie wszystko!

Także czy tak że? Czy wiesz, czym różnią się te zapisy? - Polszczyzna.pl

Pisownia łączna – także

Także zapisane jako jeden wyraz to synonim słów również, też, np. Ona także dostała piątkę z klasówki (czyli: Ona również dostała piątkę z klasówki); Kupiłem sobie także kurtkę (Kupiłem sobie też kurtkę).

Pisownia rozłączna – tak że

Tak że zapisane rozdzielnie oznacza z kolei ‘tak więc, zatem’, np. Jestem chory, tak że nie pójdę dziś do szkoły (Jestem chory, zatem nie pójdę dziś do szkoły); Akceptowała siebie w 100%, tak że nie przejmowała się opinią innych ludzi (czyli: Akceptowała siebie w 100%, tak więc nie przejmowała się opinią innych ludzi).

Wariant z przecinkiem

W tekstach spotykamy jeszcze jedną wersję zapisu: tak, że, którą można zdefiniować jako ‘w taki sposób, że’. W tym przypadku decydujące znaczenie mają akcent zdaniowy i chęć położenia nacisku na część wypowiedzi, np. Spojrzał na mnie tak, że już nic więcej nie musiał mówić (czyli: Spojrzał na mnie w taki sposób [np. intensywnie, znacząco itd.], że już nic więcej nie musiał mówić).

Warto zwrócić uwagę na to, że miejsce przecinka może całkowicie zmienić sens zdania: Ni stąd, ni zowąd uderzyła w stół, tak że spadł z niego talerz (czyli: Ni stąd, ni zowąd uderzyła w stół, tak więc spadł z niego talerz – mamy tu do czynienia z konsekwencją czynu) oraz Ni stąd, ni zowąd uderzyła w stół tak, że spadł z niego talerz (czyli: Ni stąd, ni zowąd uderzyła w stół w taki sposób [np. mocno], że spadł z niego talerz – taki zapis podkreśla intensywność czynności).

Jeśli nie wiemy, który sposób zapisu wybrać, warto podstawić sobie w myślach zamiennik – i wszystko stanie się jasne!

Artykuł Także czy tak że? Czy wiesz, czym różnią się te zapisy? został przygotowany przez zespół redakcyjny specjalizujący się w poradach językowych. Wszystkie zagadnienia językowe są weryfikowane na podstawie oficjalnych i aktualnych słowników języka polskiego. Informacje zawsze są sprawdzone oraz rzetelne. W tym tekście wyjaśniamy, dlaczego wyrazy także oraz tak że są poprawne, ale nie należy używać ich zamiennie.

💡  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na UAM w Poznaniu. Od 2013 r. pracuje jako nauczycielka języka polskiego, zajmuje się również pisaniem tekstów. Język ojczysty uwielbia od zawsze.

X