fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Agresja – co to jest? Definicja, synonimy, słownik

Czym jest agresja, wiedzą na pewno wszyscy. To pojęcie kojarzone jest głównie z czyimś negatywnym zachowaniem. Jaką jeszcze definicję w języku polskim ma słowo agresja? Jakimi synonimami możemy je zastąpić? O tym wszystkim przeczytacie w poniższym tekście.

Agresja - co to jest? Definicja, wyjaśnienie, synonimy. Słownik Polszczyzna.pl

Agresja – pochodzenie wyrazu, czyli o etymologii

Słowo agresja pochodzi od łacińskiego aggresio, co oznacza ‘napaść’.

Agresja – co to jest? Definicja słowa

Wyraz agresja w języku polskim występuje w następujących znaczeniach:

1W psychologii agresją nazywa się wrogie, zaczepne zachowanie. Agresja jest zamierzonym fizycznym lub słownym działaniem. Jej celem jest wyrządzenie jakiejś szkody: fizycznej bądź psychicznej, na przykład zniszczenie jakiejś rzeczy, usunięcie konkurencji, zastraszenie (tzw. agresja instrumentalna), skrzywdzenie innej osoby przez zranienie lub zadanie bólu (tzw. agresja wroga). Agresją określa się też silne negatywne emocje wywołujące takie zachowanie.

2W stosunkach międzynarodowych agresją nazywa się zbrojną napaść jednego państwa na terytorium drugiego. Państwo, które pierwsze dokonało aktu agresji przez atak swoich wojsk na inne, nazywane jest agresorem. Prawo międzynarodowe zakazuje agresji. Nie jest ona uznawana za metodę powiększania swojego terytorium, a obszar zajęty w wyniku agresji nie może być legalnie włączony do państwa agresora i uznany na arenie międzynarodowej za jego część.


Agresja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest agresja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Agresja – synonimy w pierwszym znaczeniu

 • Awanturnictwo,
 • pieniactwo,
 • warcholstwo,
 • rozwydrzenie,
 • gniew,
 • szał,
 • furia,
 • złość,
 • nienawiść,
 • wrogość,
 • przemoc,
 • zawziętość,
 • zaciekłość,
 • wściekłość,
 • jad.

Agresja – synonimy w drugim znaczeniu

 • Napaść,
 • inwazja,
 • atak,
 • najazd,
 • natarcie,
 • uderzenie,
 • ofensywa,
 • szturm,
 • napad,
 • nawała,
 • nawałnica,
 • najście,
 • szarża,
 • nagonka,
 • interwencja zbrojna,
 • działanie zaczepne.

Agresja – wyrazy pokrewne

 • Agresywnie,
 • agresywna,
 • agresywny,
 • agresywne,
 • agresor.

Agresja – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Nagromadzona, nieświadoma, nieuświadomiona, skrywana, kontrolowana, niekontrolowana, niesprowokowana, duża, dzika agresja,
 • własna ludzka, męska agresja,
 • fizyczna, słowna, pijacka, polityczna, szkolna, bezmyślna, bezsensowna, ogromna, silna, wielka, nadmierna, narastająca, rosnąca, wzmożona, niebywała, nagła, nieoczekiwana, niepohamowana, niepotrzebna, nieuzasadniona, bierna, cicha, pasywna, czynna, bezpośrednia, jawna, wewnętrzna, wzajemna, codzienna agresja,
 • uczucie, akt, atak, napady, objawy, przejaw, sceny, wybuch, cień, elementy, fala, pokłady, ślad, poziom, próg, spirala, duch, instynkt, powód, przyczyna, źródło, język, skutki agresji,
 • naładowany, nasycony agresją,

 • pełen, pozbawiony agresji,
 • odczuwać; budzić, prowokować, wywołać, wyzwalać, wzbudzić, wzmagać, okazywać, wyrażać, pokonać, tłumić, odreagować, rozładować, wyładować agresję, skierować dokądś agresję,
 • epatować, wybuchać agresją,
 • agresja w życiu publicznym,
 • obiekt, ofiary, zjawisko, wzrost, forma, postać, problem agresji,
 • doświadczyć, uczyć, używać, unikać, zapobiegać agresji,

 • przeciwdziałać agresji, coś sprzyja agresji,
 • przejawiać, wykazywać, akceptować, usprawiedliwiać, eskalować, stosować agresję, coś generuje, powoduje, rodzi agresję, spowodować, zahamować, wyeliminować, zmniejszać, zwiększać agresję,
 • coś grozi agresją, odpowiadać, reagować, zareagować na agresję, wybuchać agresją,
 • na wypadek, w przypadku, w wypadku, w razie, w wyniku agresji,
 • rocznica agresji,
 • dokonać agresji,
 • poprzeć, potępić agresję.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu agresja

Okres pokoju przyniósł nowe, również trudne i odpowiedzialne zadania. Należało przede wszystkim wyraźnie określić cel zasadniczy, podstawowe dążenie dyplomacji polskiej. Stało się nim zachowanie i utrwalenie pokoju, przy równoczesnym utrzymaniu ustanowionego status quo. Obydwa te cele, zlewając się w jedną całość, na długie lata określać będą dalekosiężne dążenia polskiej dyplomacji. Podporządkowane im zostały wszelkie działania doraźne.
Zasadnicze znaczenie dla tak pomyślanej polityki miało zawarcie w 1921 r. sojuszy z Francją i Rumunią, którym towarzyszyły konwencje wojskowe. Sojusz z Francją, który na wiele lat stał się podstawą polityki zagranicznej Polski, służył głównie sprawie zabezpieczenia Polski od grożącego jej niebezpieczeństwa ze strony Niemiec. Podobnie sojusz z Rumunią stwarzał wzajemną asekurację na wypadek agresji Rosji Sowieckiej.

Waldemar Michowicz, Historia dyplomacji polskiej

Jedną z podstawowych form zagrożenia życia rodzinnego jest agresja i przemoc. Może ona wyrażać się na różne sposoby. Może to być agresja werbalna, fizyczna, psychiczna, moralna, duchowa, społeczna.

Marek Dziewiecki, Miłość przemienia: przezwyciężanie trudności w małżeństwie i rodzinie

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X