fbpx

Jurysdykcja – co to jest? Definicja, synonimy, słownik

Jurysdykcja jest pojęciem związanym z terminologią prawniczą. Czym jest? Jakie są jej rodzaje? Jakimi innymi wyrazami możemy zastąpić słowo jurysdykcja? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Jurysdykcja - co to jest? Definicja, znaczenie, synonimy. Słownik Polszczyzna.pl

Jurysdykcja – co to jest? Definicja słowa

1Jurysdykcją nazywa się uprawnienia i kompetencje organu (np. państwa) do rozstrzygania spornych spraw. Jurysdykcja to władza stanowienia i wykonywania prawa na określonym obszarze.

2Mianem jurysdykcji określa się także ten obszar, na który rozciągają się uprawnienia do egzekwowania i stanowienia prawa. Jurysdykcję może sprawować na przykład głowa państwa.


Sklep Nadwyraz.com

Jurysdykcja – podział

Wyróżnić można kilka rodzajów jurysdykcji. Jurysdykcję zwykło dzielić się na krajową, karną, cywilną, administracyjną. Podział ten jest uzależniony od podmiotu rozstrzygającego w konkretnej sprawie.

Jurysdykcja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest jurysdykcja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Jurysdykcja – synonimy w pierwszym znaczeniu

 • Prawo do czegoś,
 • normy prawne,
 • władza sądowa,
 • władztwo,
 • władza sądownicza,
 • porządek prawny,
 • kompetencja,
 • rządy,
 • władza wykonawcza,
 • legislacja, zakres,
 • sądownictwo,
 • uprawnienia,
 • pełnomocnictwo,
 • prawo,
 • władza,
 • uprawnienie,
 • mandat.

📰 Zapisz się na nasz darmowy newsletter i bądź na bieżąco z nowymi publikacjami na Polszczyzna.pl!


Zapisując się na newsletter, zgadzasz się na otrzymywanie informacji o nowych artykułach oraz produktach związanych z serwisem Polszczyzna.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi newslettera na zasadach opisanych w polityce prywatności.

Jurysdykcja – pochodzenie wyrazu, czyli o etymologii

Termin jurysdykcja pochodzi z łaciny. Jego źródłem jest iurisdictio, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza ‘orzekam o prawie’.

Jurysdykcja – wyrazy pokrewne

 • Jurysdykcyjny,
 • jurysdykcyjnie.

Jurysdykcja – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Jurysdykcja karna, kościelna, jurysdykcja sądu, trybunału, państwa
 • podlegać czyjejś jurysdykcji,
 • uznać czyjąś jurysdykcję,
 • objąć jurysdykcją,
 • przejść pod czyjąś jurysdykcję,
 • być, znajdować się pod jakąś jurysdykcją.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu jurysdykcja

Zgromadzenie Ogólne ogłasza niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny standard (ang. commom standard; franc. l’ideal commun) do osiągnięcia przez wszystkie ludy i wszystkie narody, tak aby każda jednostka i każdy organ społeczny, mając stale na względzie niniejszą Deklarację, dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do zapewnienia poszanowania tych praw i wolności, jak również do zabezpieczenia, poprzez rozwój środków o charakterze krajowym i międzynarodowym, ich powszechnego i skutecznego uznania i przestrzegania, tak pośród ludów Państw Członkowskich, jak też pośród ludów terytoriów znajdujących się pod ich jurysdykcją.

Zgromadzenie Ogólne ONZ, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Spadkobierca nabywa spadek w chwili otwarcia spadku, to zaś oznacza, że może objąć spadek we władanie, posiadać go i z niego korzystać. To, czy sądy polskie są właściwe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, wynika z art. 1108 kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli zatem spadkodawcą była osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub nie posiadająca żadnego obywatelstwa, ale zamieszkała w Polsce w chwili śmierci, to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku mogą wydać sądy polskie. W przypadku spadkodawcy posiadającego obywatelstwo polskie i zmarłego w Polsce, orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku mogą wydać tylko sądy polskie. Ta druga sytuacja oznacza wyłączną jurysdykcję krajową sądów polskich.

Sławomir Dąblewski, Stwierdzenie nabycia spadku, „Gazeta Ubezpieczeniowa”

  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X