fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Jurysdykcja – co to jest? Definicja, synonimy, słownik

Jurysdykcja jest pojęciem związanym z terminologią prawniczą. Czym jest? Jakie są jej rodzaje? Jakimi innymi wyrazami możemy zastąpić słowo jurysdykcja? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Jurysdykcja - co to jest? Definicja, znaczenie, synonimy. Słownik Polszczyzna.pl

Jurysdykcja – co to jest? Definicja słowa

1Jurysdykcją nazywa się uprawnienia i kompetencje organu (np. państwa) do rozstrzygania spornych spraw. Jurysdykcja to władza stanowienia i wykonywania prawa na określonym obszarze.

2Mianem jurysdykcji określa się także ten obszar, na który rozciągają się uprawnienia do egzekwowania i stanowienia prawa. Jurysdykcję może sprawować na przykład głowa państwa.


Jurysdykcja – podział

Wyróżnić można kilka rodzajów jurysdykcji. Jurysdykcję zwykło dzielić się na krajową, karną, cywilną, administracyjną. Podział ten jest uzależniony od podmiotu rozstrzygającego w konkretnej sprawie.

Jurysdykcja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest jurysdykcja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Jurysdykcja – synonimy w pierwszym znaczeniu

 • Prawo do czegoś,
 • normy prawne,
 • władza sądowa,
 • władztwo,
 • władza sądownicza,
 • porządek prawny,
 • kompetencja,
 • rządy,
 • władza wykonawcza,
 • legislacja, zakres,
 • sądownictwo,
 • uprawnienia,
 • pełnomocnictwo,
 • prawo,
 • władza,
 • uprawnienie,
 • mandat.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Jurysdykcja – pochodzenie wyrazu, czyli o etymologii

Termin jurysdykcja pochodzi z łaciny. Jego źródłem jest iurisdictio, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza ‘orzekam o prawie’.

Jurysdykcja – wyrazy pokrewne

 • Jurysdykcyjny,
 • jurysdykcyjnie.

Jurysdykcja – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Jurysdykcja karna, kościelna, jurysdykcja sądu, trybunału, państwa
 • podlegać czyjejś jurysdykcji,
 • uznać czyjąś jurysdykcję,
 • objąć jurysdykcją,
 • przejść pod czyjąś jurysdykcję,
 • być, znajdować się pod jakąś jurysdykcją.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu jurysdykcja

Zgromadzenie Ogólne ogłasza niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny standard (ang. commom standard; franc. l'ideal commun) do osiągnięcia przez wszystkie ludy i wszystkie narody, tak aby każda jednostka i każdy organ społeczny, mając stale na względzie niniejszą Deklarację, dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do zapewnienia poszanowania tych praw i wolności, jak również do zabezpieczenia, poprzez rozwój środków o charakterze krajowym i międzynarodowym, ich powszechnego i skutecznego uznania i przestrzegania, tak pośród ludów Państw Członkowskich, jak też pośród ludów terytoriów znajdujących się pod ich jurysdykcją.

Zgromadzenie Ogólne ONZ, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Spadkobierca nabywa spadek w chwili otwarcia spadku, to zaś oznacza, że może objąć spadek we władanie, posiadać go i z niego korzystać. To, czy sądy polskie są właściwe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, wynika z art. 1108 kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli zatem spadkodawcą była osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub nie posiadająca żadnego obywatelstwa, ale zamieszkała w Polsce w chwili śmierci, to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku mogą wydać sądy polskie. W przypadku spadkodawcy posiadającego obywatelstwo polskie i zmarłego w Polsce, orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku mogą wydać tylko sądy polskie. Ta druga sytuacja oznacza wyłączną jurysdykcję krajową sądów polskich.

Sławomir Dąblewski, Stwierdzenie nabycia spadku, „Gazeta Ubezpieczeniowa”

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X