fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Konwersja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Z pojęciem konwersja można się najczęściej spotkać w kontekście religijnym. Jednak to słowo ma też inne znaczenia. Co określa się mianem konwersji? Czy konwersja ma jakieś synonimy? Wyjaśnienia znajdziecie w poniższym tekście.

Konwersja co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Konwersja – etymologia wyrazu

Wyraz konwersja pochodzi z łaciny. Wywodzi się od convertere, co tłumaczy się jako ‘zmienić’.

Konwersja – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

1 Konwersja to po prostu przekształcenie postaci czegoś, czyli dosłowne znaczenie w pierwotnej, łacińskiej wersji wyrazu.

2 Konwersją nazywa się też proces chemiczny, w którym zachodzi wymiana między składnikami dwóch substancji. Znajduje to zastosowanie na przykład przy przerabianiu ropy naftowej w rafineriach.

3 W bankowości pod pojęciem konwersji rozumie się zmianę dotychczasowych warunków pożyczki.

4 O konwersji mówimy również wtedy, gdy mamy na myśli zmianę formatu pliku komputerowego na taki, który może zostać odczytany przez program komputerowy inny niż ten, w którym został utworzony. Można ją wykonać zarówno na plikach wideo, audio, jak i dokumentach graficznych czy tekstowych.

5 Konwersją określa się też zmianę wyznania w obrębie wyznań chrześcijańskich. Niekiedy stosuje się to określenie, gdy mowa po prostu o zmianie wyznania na inne, na przykład z islamu na chrześcijaństwo.

6 Gwałtowna zmiana światopoglądu lub poglądów politycznych jednostki albo grupy ludzi również funkcjonuje pod pojęciem konwersji.


Konwersja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy konwersja, co to jest, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Wymiana,
 • zamiana,
 • przekształcenie,
 • restrukturyzacja,
 • restrukturalizacja.

Konwersja – wyrazy pokrewne

 • Konwersyjny,
 • konwertyta,
 • konwertycki,
 • konwertytka,
 • konwertować.

Konwersja – połączenia wyrazowe

 • Dobrowolna, przymusowa konwersja,
 • konwersja na chrześcijaństwo, na islam, na katolicyzm, na prawosławie,
 • dokonać konwersji, zdecydować się na konwersję,
 • automatyczna, bezpłatna konwersja,
 • służyć do konwersji,
 • konwersja bazy danych, dokumentów, plików, kapitału, zadłużenia, energii słonecznej na elektryczną, liczb dziesiętnych na binarne, długów na akcje, wierzytelności na akcje,
 • konwersja i formatowanie, operacja, współczynnik konwersji, narzędzie do konwersji,
 • dokonać, poddać coś konwersji, wykonać, umożliwiać konwersję.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu konwersja w literaturze

Do najbardziej jaskrawego przypadku wewnątrzgeneracyjnej reprodukcji elit dochodzi wówczas, gdy nowa elita jest... starą elitą. Ten rodzaj reprodukcji elit występuje w dwóch odmianach. Z reprodukcją prostą mamy do czynienia wówczas, gdy osoby zajmujące władcze pozycje w systemie komunistycznym zdołały zachować tego samego rodzaju stanowiska po upadku komunizmu. Z reprodukcją przez konwersję mamy do czynienia wówczas, gdy osoby zajmujące władcze pozycje w systemie komunistycznym zdołały po upadku komunizmu zachować pozycję w elicie, lecz przeszły do innego segmentu tej elity.

Edmund Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja: z socjologii radykalnej zmiany społecznej

Poza etylenem, który pochodzi z węgla 2 i 3 ACC, produktami utlenienia ACC jest CO2 powstający z grupy karboksylowej oraz HCN, który tworzy się z węgla 1 i grupy aminowej tego aminokwasu [110]. HCN jest następnie metabolizowany do e-cyjanoalaniny, a ta z kolei jest przekształcana w asparaginę lub glutarylo-e-cyjanoalaninę [94, 163]. Dzięki tej reakcji nie dochodzi do akumulacji HCN w tkankach, nawet przy bardzo szybkim tempie biosyntezy etylenu. Poza konwersją do etylenu, ACC jest również metabolizowany do kwasu 1-malonyloaminocyklopropano-1-karboksylowego (MACC).

Leszek S. Jankiewicz, Regulatory wzrostu i rozwoju roślin

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.